16.4.2020

Työlainsäädännössä useita määräaikaisia joustoja koronakriisin aikana

Hallitus on tehnyt useita määräaikaisia muutoksia työlainsäädäntöön koronakriisin vuoksi. Muutokset helpottavat yritysten sopeutumista toimintaympäristön äkilliseen muutokseen. Asiantuntija-artikkelissamme on kattava yhteenveto tärkeimmistä.

Suomen hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin työmarkkinoiden ja niihin liittyvän lainsäädännön joustavoittamiseksi ja koronakriisin (COVID-19) vaikutusten hallitsemiseksi. Työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehdyt muutokset tulivat voimaan 1.4.2020, ja ne ovat voimassa kesäkuun loppuun.

Määräaikainen lainsäädäntö helpottaa yritysten sopeutumista toimintaympäristön äkilliseen muutokseen ja liiketoiminnan äkkipysähdykseen.

Lomautusprosessi on nopeutunut: 5 + 5 + 5

Ehkä eniten odotettu lakimuutos on lomautuksiin sovellettavan ilmoitusajan lyhentäminen: vähimmäisaika lyhenee neljästätoista viiteen päivään. Suunniteltuihin lomautuksiin liittyvien yt-neuvottelujen vähimmäiskesto lyhenee sekin neljästätoista viiteen päivään.

Lomautusprosessin voi nyt viedä läpi 15 päivässä: neuvotteluesitys on annettava viisi päivää ennen neuvottelujen alkua, sen jälkeen neuvotellaan viisi päivää, ja lomautusilmoituksen antamisen jälkeen lomautus alkaa viiden päivän kuluttua. Lisäksi lakimuutoksen myötä määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa siinä missä vakituisetkin työntekijät.

Työntekijän suojaksi pidennetty takaisinottovelvollisuus

Määräaikaista lainmuutosta sovelletaan myös kesäkuun 2020 jälkeen, jos lomautus on alkanut lainmuutoksen voimassaoloaikana. Työntekijää suojataan määräaikaisessa laissa siten, että työnantajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin samaan tai samankaltaiseen työhön pidentyy yhdeksään kuukauteen siinä tapauksessa, että työntekijä on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellista syistä määräaikaisen lain voimassa ollessa.

Koeaikapurku mahdollista myös tuotannollisin ja taloudellisin perustein

Normaalioloissa työsuhdetta ei ole mahdollista purkaa koeajalla tuotannollisella ja taloudellisella perusteella, mutta määräaikainen lakimuutos antaa tähän mahdollisuuden.

Koeaikapurkua ei kuitenkaan saa tehdä, jos kyse on työn tilapäisestä vähentymisestä. Tällöin työntekijän työ ei nimittäin ole vähentynyt pysyvästi ja olennaisesti sillä tavoin, kuten tuotannollinen ja taloudellinen peruste edellyttää.

Työehtosopimus ja sen poikkeussäännökset ajavat lain edelle

Määräaikaisesta laista puhuttaessa on hyvä muistaa, että työehtosopimukset ja niihin tehdyt muutokset menevät määräaikaisenkin lain edelle – niin hyvässä kuin pahassa. Viime viikkoina sekä normaalisitovassa että yleissitovassa kentässä on sovittu useista työehtosopimusten joustoista ja poikkeussäännöksistä. Esimerkiksi joissakin työehtosopimuksissa lomautusilmoitusaika voi olla viittä päivää lyhyempi tai pidempi. Suurimpaan osaan työehtosopimuksista nämä väliaikaiset muutokset on kuitenkin jo tehty.

Miten kesäkuun lopusta eteenpäin

Edellä kuvatut muutokset olivat erittäin tervetulleita ja lukuisat työnantajat ovat näitä joustoja jo käyttäneet.

Jos nykyisen kaltainen epävarmuus on käsillä vielä kesäkuussa, olisi äärettömän tärkeää jatkaa määräaikaisten joustojen voimassaoloa. Koronakriisin pitkittyessä olisi tarpeen arvioida myös irtisanomisiin liittyvien neuvottelumenettelyjen yksinkertaistamista ja nopeuttamista sekä työnantajan ja työntekijän välisten sopimismahdollisuuksien laajentamista. 

———————————————————————————————–

Koronavirusepidemian tilanne muuttuu nopeasti, ja tämä teksti kuvaa julkaisuhetken 16.4.2020 tilannetta.