25.5.2020

Tuulivoiman pitkäaikaiset sähkönostosopimukset mahdollistavat tuulipuistoinvestoinnin

Suomessa tuulivoiman rakentaminen perustui pitkään valtion tukeen. Tukea ei ole enää saatavana, mutta tuulivoima-alan teknologinen kehitys ja voimaloiden hintojen aleneminen mahdollistavat tuulivoiman rakentamisen ilman tukea.

Osana tätä kehitystä Suomessa ovat viime vuosina yleistyneet PPA-sopimukset (power purchase agreement) eli pitkäaikaiset sähkönostosopimukset tuulivoimayhtiöiden ja sähkön ostajien välillä. Sopimukset tehdään 10–20 vuodeksi tuulivoimayhtiön ja yhden suuren tai useamman pienen ostajan välillä.

Sopimus tarjoaa kaikille osapuolille vakautta kestonsa ja sovitun hinnoittelumallin ansiosta. Samalla ostaja saa käyttöönsä vastuullisuus- ja kestävyystavoitteitaan tukevaa uusiutuvaa energiaa.

Kansainvälisissä toimintaympäristöissä tällaisia ostosopimuksia on tehty jo jonkin aikaa.

Sopimuksen tuoma kassavirta lisää rahoittajan luottamusta

PPA-sopimus on nykyään keskeinen edellytys tuulivoimahankkeen rahoittamiselle. Sopimuksen perusteella ostaja sitoutuu hankkimaan tietyn määrän sähköä tuulivoimayhtiöltä ja maksamaan siitä sovitun hinnan. Tuulivoimayhtiö saa kassavirtaa, ja rahoittaja voi luottaa siihen, että yhtiö kykenee maksamaan tuulipuiston rakentamista varten annetun lainan takaisin.

PPA-sopimuksissa on useita sähkönoston malleja

Yleisimmät tuulivoimaprojektien PPA-sopimuksien mallit ovat pay-as-produced tai baseload. Pay-as-produced-mallissa ostaja sitoutuu ostamaan kaiken tuulipuiston tuottaman sähkön. Baseload-mallissa ostaja sitoutuu ostamaan tietyn määrän sähköä, ja tuulivoimayhtiö voi joutua vastaamaan ostajalle, mikäli tuulipuisto ei tuotakaan sovittua määrää.

Muita Suomessa käytettäviä malleja ovat pay-as-produced with cap sekä pay-as-produced with hedge. Ensimmäisessä mallissa ostaja ostaa kaiken tuulipuiston tuottaman sähkön tiettyyn energiamäärään asti. Erona baseload-malliin on, ettei tuottaja vastaa sähköntuotannon vajauksesta.

Jälkimmäisessä mallissa ostaja hankkii yleensä koko tuulipuiston tuotantomäärän, mutta ostaja ja tuulivoimayhtiö sopivat hinnoittelua varten suojausjärjestelyn. Mikäli sähkönhinta vapailla markkinoilla on korkea tai sen ennustetaan nousevan, malli voi mahdollistaa korkeamman hinnan tuulivoimayhtiölle. Suojausjärjestelyssä sovitaan yleensä niin sanotut lattiahinnat, jotka turvaavat yhtiölle tuulipuiston tuottamasta sähköstä tietyn vähimmäishinnan.

Hinnoitteluun vaikuttavat sopimuksen malli, kesto ja riskit

PPA-sopimusten sähkönhinnoista puhutaan paljon. Hinnoitteluun vaikuttavat sopimuksen malli, kesto sekä se, mitä riskejä tuottajalle jää. Rahoituksen yhteydessä puhutaan tyypillisesti tuulipuiston PPA-sopimuksen nettohinnasta. Nettohinta perustuu sopimuksessa sovittuun bruttohintaan, josta vähennetään eri kustannuserät: likviditeettikustannus, profiilikustannus, tasehallinta, volyymiriski ja muut erät, kuten annetut vakuudet.

Jos suunnittelet PPA-sopimusta osaksi tuulipuistoasi tai sähkön hankintaasi, Castrén & Snellmanin energia-alan asiantuntijat auttavat valitsemaan sinulle ja tuulivoimahankkeeseesi tai sähkönkulutukseesi sopivimman PPA-sopimuksen.