2.10.2018

Tuulivoima: Lisää puhdasta sähköä markkinaehtoisilla sopimuksilla

Suomi kasvattaa voimakkaasti tuulivoimalla tuotettua sähköä lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on nostaa tuulivoiman tuotanto vähintään yhdeksään terawattituntiin vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää investointeja, joita syntyy nykyään valtiontuen lisäksi myös markkinaehtoisesti ja esimerkiksi suorien sähkönhankintasopimusten avulla.

Suomi sitoutui tänä vuonna entistä tiukemmin uusiutuvaan energiantuotantoon, kun eduskunta hyväksyi uuden uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmän. Tukijärjestelmä perustuu tarjouskilpailuun, johon myös tuulivoiman tuottajat voivat osallistua loppuvuonna. Tuulivoima on edullista, ja siksi sen tuotannossa on huomattavaa potentiaalia. Tämän perusteella on oletettavaa, että tuulivoimatuotanto kasvaa myös kilpailutuksen perusteella.

Investointeja tehdään nyt myös entistä enemmän markkinaehtoisesti. Tämä on mahdollista, koska teknologia on kehittynyt, voimaloiden vuosituotanto on kasvanut ja sähkön markkinahinta on lähtenyt nousuun.

Suomen uusiutuvan energian markkinoille ovat rantautuneet suorat sähkönhankintasopimukset (power purchase agreement tai PPA). Niillä ostaja ja tuulisähkön tuottaja sopivat etukäteen hinnan, jolla tietyn tuulivoimahankkeen tuleva sähköntuotanto myydään ostajalle. Ostaja voi tällä tavoin tukea uusiutuvan energian tuotantoa ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteensa omassa liiketoiminnassaan. Tuulisähkön tuottaja saa puolestaan varmuuden siitä, että investointi on sopimuksen voimassaoloaikana kannattava ilman tukia ja että päätös tuulipuiston rahoittamisesta ja rakentamisesta voidaan tehdä.

Uusiutuva energia tarjoaakin yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi perinteiselle teollisuudelle ja tuulivoiman hankekehittäjille. Jos sijoittajat ja kehittäjät löytävät toisensa jatkossa helpommin, julkista tukea ei tarvita enää lainkaan. Seuraamme mielenkiinnolla uusiutuvan energian markkinoiden kehitystä ja olemme mukana tuomassa innovatiivisia ratkaisuja Suomeen.