23.5.2024

Rakennusalan murrosvaihe tarjoaa hyvät perusteet uudistaa rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Rakennusalalla on jo tovin keskusteltu tarpeesta päivittää ja uudistaa Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. Yli 20 vuotta vanhat ehdot ovat palvelleet eri alojen toimijoita pääosin tarkoituksensa mukaisesti siten, että sopimusosapuolet ovat voineet keskittyä hankkeen valmisteluvaiheessa perusasioiden sijasta projektikohtaisiin erityisehtoihin. Tästä huolimatta nyt on sopiva aika päivittää vakioehdot, kun rakennusala käy läpi murrosvaihetta vihreän siirtymän, digitalisaation ja rakentamislain uudistuksen myötä.

Ruotsissa on jo useamman vuoden ollut käynnissä paikallisten ja YSE 1998 -ehtojen kanssa samankaltaisten AB-ehtojen ajantasaistamishanke. Naapurimaassa on niin ikään tunnistettu markkinoiden muuttuneet olosuhteet ja tarve selventää vakioehtojen epäselvyyksiä, jotka joiltakin osin ovat vastaavan kaltaisia kuin meillä Suomessa. Ruotsissa tavoitteena on entistä johdonmukaisempi AB-kokonaisuus, jolla pyritään parantamaan rakentamisen kustannustehokkuutta, avoimuutta ja ennustettavuutta.

Oikeuskäytäntö ja rakennusalan kehittyminen ovat tuoneet mukanaan YSE 1998 -ehtojen päivitystarpeita

Suomessa YSE 1998 -ehtojen yhtenä erityispiirteenä on se, että niiden perusteella on vuosien saatossa syntynyt vakioehtojen tulkintaan vaikuttavaa oikeuskäytäntöä, jolla voi olla ratkaisevaakin merkitystä urakan mahdollisten erimielisyyksien hallinnassa. Varsinkin ulkomaisille toimijoille tämä aiheuttaa usein päänvaivaa. Nyt olisi oikea aika viedä oikeuskäytännössä vahvistettuja periaatteita myös vakioehtoihin.

Vaikka hankkeille on yleensä joka tapauksessa asetettava enemmän tai vähemmän projektikohtaisia erityisehtoja, yleiset sopimusehdot luovat taustalla alan toimijoille ennustettavan ympäristön liiketoimintariskien hallintaan. Yksinkertaisemmat urakat ovat jatkossakin valtavirtaa rakentamisen markkinoilla. Siitä huolimatta YSE 1998 -ehtojen tulee rakentamisen kehittymisen myötä soveltua suoraviivaisten kerrostalokohteiden lisäksi myös monimutkaisempiin kokonaisuuksiin.

Päivitettyjä ehtoja voitaisiin siis tarvittaessa myös eriyttää erityyppisiä hankkeita varten. Voidaan esimerkiksi kysyä, olisiko yleisissä sopimusehdoissa otettava paremmin huomioon laitos- ja teollisrakentamiseen liittyvät suoritustakuut, allianssi- ja projektinjohtomallilla toteuttavat urakat ja muiden Pohjoismaiden tavoin suunnitteluvastuuta sisältävät urakkamuodot.

Neuvottelut ehtojen päivittämisestä ovat alkaneet

YSE 1998 -ehtojen uudistamista koskevat neuvottelut ovat vihdoin käynnistyneet rakennuttaja- ja urakoitsijajärjestöjen välillä. Tämä on hyvä tilaisuus varmistaa, että uudet YSE 1998 -ehdot palvelevat erityyppisiä hankkeita mahdollisimman hyvin myös seuraavat 20 vuotta.