21.8.2020

Mitä vastuullisuus tarkoittaa liikejuristille?

Yhä useampi yritys on nostanut vastuullisuuden strategiansa kärjeksi ja haluaa torjua ilmastonmuutosta omilla toimillaan. Asiakkaat ja sijoittajat vaativat yrityksiltä eettisyyttä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Samalla yhä useampi yritys haluaa oikeudelliselta neuvonantajaltaan tietoa hyvistä ja vastuullisista käytännöistä eikä vain siitä, mitä laki tai oikeuskäytäntö sanoo. Asianajajan työ ei ole entisellään, ja se on hyvä asia. 

 

Vastuullisuus läpäisee liikejuridiikan

Juristit ovat heränneet vastuullisuustyöhön myöhään, vaikka vaikuttamismahdollisuudet ovat merkittävät. Vastuullisuusnäkökulmat ulottuvat pitkälle ympäristöoikeuden ulkopuolelle. Lähes jokainen sopimus on mahdollisuus vaikuttaa. 

Vihreä rahoitus yleistyy ja sopimusmallit kehittyvät. Yrityskaupoissa vastuullisuuskysymykset nousevat esiin due diligence ‑työssä ja vaikuttavat kauppahintaan, ja energiasektorin sopimusrakenteissa riittää kehittämistä.  Julkiset hankinnat tulisi toteuttaa kestävästi. Kilpailijoiden yhteistyö päästöjen vähentämiseksi edellyttää kilpailuoikeudellista arviota. Tiedolla johtamisen tulisi perustua tiedon vastuulliseen käyttöön, eikä tietosuoja-asetuksen osaaminen riitä. Korruption torjunta edellyttää toimivia compliance -käytäntöjä ja ilmoituskanavia. On vaikeaa löytää oikeudenalaa, johon ei liittyisi vastuullisuusnäkökulmia. 

Vaikuttavuutta uusilla rahoitusvälineillä

Vaikuttavuuden tavoittelu luo juristeille myös kokonaan uudentyyppistä työtä. Vaikuttavuussijoittaminen ja vaikuttavuusrahastot ovat saaneet jalansijaa Suomessakin. Vaikuttavuussijoittamisessa yksityisellä pääomalla ei tavoitella ainoastaan taloudellista tuottoa vaan myös mitattavissa olevaa yhteiskunnallista hyötyä, ja siitä on kaavailtu yhtä ratkaisua julkistalouden kasvaviin haasteisiin.

Juristeille uusia urapolkuja

Muuttuva maailma haastaa juristit jatkuvaan kehittymiseen ja luo tuleville juristipolville uusia, mielenkiintoisia ja mielekkäitä urapolkuja. Kukapa olisi vielä joitakin vuosia sitten ajatellut, että liikejuristin työ voi linkittyä vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin?

Hoidamme oman osuutemme

Castrén & Snellman liittyi UN Global Compactiin vuoden 2020 alussa ensimmäisenä suomalaisena asianajotoimistona. C&S:n vastuullisuustyössä on kolme kulmaa: oma toimintamme, vastuullisuus asiakastyössä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Suurin vaikuttavuus syntyy asiakkaidemme auttamisesta heidän omassa vastuullisuustyössään. Global Compactin lisäksi olemme ankkuroineet vastuullisuustyömme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Keskeiset tavoitteemme ovat tasa-arvo, ilmastoteot ja oikeusturvan edistäminen.

 

Blogi on julkaistu ensimmäisen kerran Global Compact Finlandin nettisivuilla 18.8.2020