7.6.2018

Konserniyritykset kilpailijoina julkisissa hankinnoissa

Jos kaksi saman konsernin yritystä osallistuu erillisillä tarjouksilla julkiseen tarjouskilpailuun, saavatko yritykset vaihtaa tietoja keskenään? Saavatko ne esimerkiksi käyttää samoja tietolähteitä tai työntekijöitä tarjousten tekemisessä, vai pitääkö niiden aidosti kilpailla keskenään?

Kysymykset saattavat äkkiseltään kuulostaa erikoisilta, sillä kilpailulain tarjouskartellikielto ei koske määräysvaltasuhteessa olevia saman konsernin yhtiöitä. Esimerkiksi konsernin emoyhtiö voi päivittäisessä toiminnassaan vaihtaa tytäryhtiön kanssa tietoja tai jakaa asiakkuuksia, eikä sitä pidetä kilpailurikkomuksena.

Julkisten hankintojen maailmassa lähtökohta on toinen: tarjouskilpailuun osallistuvien yritysten pitää kilpailla keskenään ja tehdä tarjouksensa itsenäisesti, vaikka yritykset olisivat samasta konsernista. Näin on linjannut unionin tuomioistuin, joka on viime aikoina käsitellyt kilpailu- ja hankintalainsäädännön rajapintoja.

Unionin tuomioistuimen tuoreiden ratkaisujen Lloyd’s of London ja Specializuotas transportas mukaan keskenään määräysvaltasuhteessa olevia tarjoajia ei pidä automaattisesti sulkea tarjouskilpailusta. Niiden tarjousten on kuitenkin oltava itsenäisiä ja toisistaan riippumattomia.  

Jos tarjousten erillisyydestä herää epäilyksiä, hankintayksiköllä on avoimuusperiaatteen ja tarjoajien syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi velvollisuus selvittää, onko konserniyhtiöiden välisellä suhteella ollut vaikutusta yhtiöiden tarjouskilpailussa antamiin tarjouksiin. Hankintayksikön tulee pyytää lisäselvitystä esimerkiksi silloin, jos sen tiedossa on, että samat henkilöt ovat molempien yhtiöiden päätöksentekoelimissä tai molemmissa tarjouksissa hyödynnetään samoja voimavaroja.

Vaadi sidonnaisuuksien ilmoittamista ja varaudu selvityksiin

Mitä unionin tuomioistuimen tuore ratkaisukäytäntö tarkoittaa? Hankintayksikön tavoitteena on varmistaa mahdollisimman laaja kilpailu. Erityisesti monen tarjoajan puitejärjestelyissä ja tarjouskilpailuissa, joissa osatarjoukset ovat sallittuja, on tärkeää varmistaa, että tarjoukset todella kilpailevat keskenään. Konserniyritysten on pystyttävä osoittamaan, etteivät ne ole tehneet tarjouksiaan yhteistyössä. Kaikkien etu on, että hankintapäätöksen jälkeen vältytään sotkuisilta valitusprosesseilta.

Karikkojen välttämiseksi hankintayksiköiden ja konserniyritysten kannattaakin pitää mielessä seuraavat muistilistat:

Hankintayksikön muistilista

Tarjoajan muistilista