14.11.2017

Kiertotalousratkaisut ja muut ympäristöystävälliset ratkaisut valtaavat alaa julkisissa hankinnoissa

Julkisiin hankintoihin kuluu Suomessa vuosittain noin 34 miljardia euroa, mikä on noin 18 prosenttia bruttokansantuotteesta. Hankintalainsäädännön keskeisiksi tavoitteiksi on nostettu laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekeminen. Ympäristötekijöiden ja innovatiivisten elementtien kaltaisia strategisia teemoja voidaan ottaa huomioon kaikissa hankinnan vaiheissa aina markkinakartoituksesta sopimusehtoihin.

Jos ja kun julkinen sektori ottaa hankinnoissaan huomioon ympäristötekijät, tällä on parhaimmillaan valtava ohjausvaikutus siihen, mihin suuntaan markkinat kehittyvät. Ympäristöystävälliset hankinnat ja niihin kuuluvat kiertotaloushankinnat ovat tuoreiden ohjeiden ja oppaiden määrästä päätellen lyömässä itsensä läpi:

Yllä olevien lisäksi Motiva ja julkisten hankintojen neuvontayksikkö ovat antaneet paljon ohjeita ympäristöystävällisiin ja innovatiivisiin hankintoihin. Sitra tekee edelläkävijätyötä hiilineutraalin kiertotalouden edistämisessä. Jos julkinen sektori siis aidosti haluaa edistää ympäristövastuullisia julkisia hankintoja, apua löytyy.  

Hankintastrategioissa riittää työtä

Strategiset hankinnat edellyttävät ostajilta hankintastrategiaa. Valtio sitoutui jo vuonna 2013 valtioneuvoston cleantech-periaatepäätöksellä edistämään hankinnoilla kestäviä ympäristö- ja energiaratkaisuja. Kunnissa riittää vielä työtä. Suomen ympäristökeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan vasta neljäsosa kunnista on määrittänyt hankinnoilleen kestävyyskriteerejä. Onneksi monessa suuressa ja pienemmässäkin kunnassa laaditaan tällä hetkellä vastuullisten hankintojen strategiaa.

Vastuullisten hankintojen strategiatyössä on vielä paljon tekemistä. Hankintastrategia tulisi kytkeä yksikön muuhun strategiaan. Julkisyhteisöiden tulisi antaa hankkijoille vahva mandaatti ottaa hankinnoissa huomioon niin kiertotalousratkaisut kuin muutkin ympäristöystävälliset ratkaisut. Vielä toistaiseksi hankintoja ohjaa usein kiire ja riskien – myös juridisten sellaisten – välttäminen.

Innovaatiokumppanuus tukee kiertotalousratkaisuja

Uudistettu hankintalainsäädäntö antaa uusia mahdollisuuksia innovatiivisten elementtien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hankintalaki sisältää uutena menettelymuotona ns. innovaatiokumppanuuden.

Innovaatiokumppanuudessa innovatiivisen tuotteen, palvelun tai urakkamuodon kehittäjä pääsee hankintayksikön kumppaniksi myös toteutusvaiheeseen. Samalla suojataan osallistuvien yritysten liikesalaisuuksia ja rakennetaan yrityksille kannustimia kehittää uusia ratkaisuja. Innovaatiokumppanuudella on merkittävä käyttöala myös kiertotalousratkaisujen kehittämisessä julkiselle sektorille.

Juristi apuun jo uusien toimintamallien suunnitteluvaiheessa

Monimutkaisen ja yksityiskohtaisen hankintalainsäädännön soveltaminen edellyttää osaavia hankkijoita ja usein myös moniammatillista osaamista. Juristitkin kannattaa kytkeä merkittäviin hankkeisiin jo hankinnan suunnitteluvaiheessa eikä vasta sitten, kun ongelmia on jo syntynyt. Kiertotalousratkaisujen edistämiseksi prosessit syytä rakentaa myös juridisesti vahvalle pohjalle.