1.9.2022

Kokemus karttuu nykypäivän työelämässä eri tavoin kuin ennen

”Jos pidät neuvottelussa pöytäkirjaa, viimeistele pöytäkirja aina mahdollisimman pian neuvottelun jälkeen.”

Näin minua ohjeisti 2000-luvun alkupuolella silloinen esihenkilöni – jota toki vielä silloin kutsuttiin esimieheksi. Vuosien varrella olen ymmärtänyt tämän ohjeen arvon ja noudatankin sitä nykyään järjestelmällisesti. Toki ohjeen arvon ymmärtäminen vaati sen, että eräänkin kerran viimeistelin pöytäkirjaa iltamyöhään hajanaisten muistiinpanojeni pohjalta muistellen kiivaasti, mitä neuvotteluihin osallistuneet missäkin kohdassa sanoivat.

Kokeneet työntekijät ovat useiden työpaikkojen selkäranka. Tiedätte varmasti, keitä tarkoitan: Pitkän työuran tehneitä luottopelaajia, jotka tietävät, mikä toimii ja etenkin sen, mikä ei toimi. He osaavat ennakoida ja hyödyntää kokemuksen tuomaa tietotaitoa. Työuransa alkupuolella oleville vanhempien kollegoiden opit ovat oikeita kultahippuja, joiden todellinen arvo kirkastuu opin saaneelle usein vasta työuran myöhemmässä vaiheessa.

Työelämä on muuttunut: Koko työuran kestävät kokoaikaiset työsuhteet ovat entistä harvemmassa, ja työnteon muodot monipuolistuvat. Suuri irtisanoutumisaalto leviää ympäri maailmaa ja sen sanotaan näkyvän jo Suomessakin. Kiire ja etenkin sen tuntu kasvavat, ja etätyön lisääntyminen vähentää kohtaamisia työpaikalla. Nämä seikat yksittäin ja yhdessä johtavat herkästi siihen, että vastaavanlaista yhteen työpaikkaan ja sen käytäntöihin sidottua kokemusta ei enää synny, eikä työpaikan arjessa ole sijaa sellaisille kohtaamisille, joissa kokemus siirtyy luontevasti henkilöltä toiselle.

On löydettävä uusia keinoja kokemuksen kartuttamiseen ja sen jakamiseen eteenpäin työyhteisöissä. Kokemuksia tulisi jakaa entistä joustavammin eri työyhteisöjen välillä ja myös rohkeammin eri toimialojen kesken. Tarvittaessa meidän asianajajien tehtävänä on löytää toimivat ratkaisut siihen, että tämä voidaan toteuttaa aiheuttamatta riskejä kenenkään liiketoiminnalle.

Kokemuksien karttumisen varmistaminen ei ole pelkästään työnantajan vastuulla. Uudessa ajassa myös työntekijällä on entistä suurempi vastuu siitä, että hän hyödyntää oppimisen paikat ja jakaa kokemuksiaan eteenpäin.