22.12.2023

Kohti uutta

Elämme Suomessa monin tavoin erikoisia aikoja. Kohtaamme sekä ulkoisia uhkia että sisäisiä haasteita, joita emme aiemmin osanneet ajatella kohdallemme. Suomi ei ole enää se lintukoto, jona tapasimme maatamme ajatella. Kun maailmanjärjestyksen mannerlaatat liikkuvat, emme aina ole kuskin paikalla, vaan tehtävämme on reagoida ulkoisiin tekijöihin ajoissa ja tehdä Suomen kannalta parhaat mahdolliset päätökset.

On omissa käsissämme, miten järjestämme Suomen asiat. Talouskasvumme on ollut kituliasta, ja olemme jääneet verrokeistamme liian paljon jälkeen. Julkinen sektori on järjestetty tavalla, joka ei vaikuta olevan kestävällä pohjalla. Myös yksityisellä sektorilla on peiliin katsomisen paikka: mistä löytyvät ne investoinnit ja innovaatiot, jotka palauttavat Suomen kehityksen kärkeen? Tämä palapeli ei ratkea kuin sen isompia palasia liikuttamalla. Tarvitsemme yhtenäisyyttä, riskinottoa, kasvua, tuottavuutta ja ahkeria käsipareja tekemään yhdessä töitä.

Jälleen kerran tiukassa tilanteessa päättäväisyyttämme ja kylmähermoisuuttamme kysytään. Nyt on aika ratkaista se, miten uudistamme suomalaista yhteiskuntaa ja taloutta, jotta jätämme sen tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin missä sen itse saimme. On kyettävä uusiutumaan ja satsaamaan tulevaisuuteen. Se on myös hyvää turvallisuuspolitiikkaa.

Vaikka ensi vuodelle ei valitettavasti voi ladata suuria myönteisiä odotuksia, olisi virhe vaipua pessimismiin. Inflaatio näyttää hiipumisen merkkejä, ja korkotason ennustetaan laskevan. Toivottavasti se avaa lukkoja ja rohkaisee investoimaan. Suuri energiamurros vaatii niin ikään vetoapua kustannusten laskusta, kannattavuudesta ja investoinnin mielekkyydestä.

Joulukuu päättää myös Castrén & Snellmanin 135-vuotisjuhlavuoden, jota olemme viettäneet maailman myllertäessä. Myös meidän tehtävämme on etsiä tapoja tehdä työtämme tehokkaammin ja ratkoa asiakkaidemme ongelmia entistä fiksummin ja kestävämmin. Tässä tehtävässä tekoäly ja sen erilaiset sovellukset ovat työkaluina tärkeässä roolissa.

Kautta historiansa Suomi on ratkonut eteensä tulleet ongelmat – ja ratkaisee nytkin. Kasvun ja tuottavuuden luominen on meistä kaikista kiinni. Me Castrén & Snellmanilla haluamme olla mukana kehittämässä yhteiskuntaa ja kantaa kortemme kekoon auttamalla asiakkaitamme menestymään muuttuvassa maailmassa.

Kiitän asiakkaitamme, sidosryhmiämme ja henkilöstöämme kuluneesta vuodesta ja toivotan rohkeutta ja menestystä vuoteen 2024!