26.1.2022

Kiristyvä valvonta tekee yrityskaupoista yhä haastavampia

Vuosi 2021 oli yrityskauppojen osalta vilkas. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi ratkaisun noin 30 yrityskaupassa. Monta yrityskauppaa tutkittiin myös toisen vaiheen jatkokäsittelyssä. Kaikki merkit viittaavat siihen, että viranomaisprosessit tulevat jatkossa eteen yhä useammassa yrityskaupassa. Prosesseihin liittyvien epävarmuustekijöiden strateginen hallinta on entistä tärkeämpää.

Niin Suomessa kuin muualla maailmalla selvänä trendinä on sääntelyn ja valvonnan lisääntyminen. KKV ehdotti viime vuonna, että yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuuden kynnysarvoja laskettaisiin ja rinnalle tuotaisiin otto-oikeus. Myös monissa muissa maissa viranomaisten toimivaltaa on uudistettu määrätietoisesti laajentamalla kynnysarvoja tai tulkintakäytäntöä.

Keskeisenä yhteisenä nimittäjänä on kasvava huoli kuluttajahaitoista ja konsolidaatiokehityksestä tietyillä toimialoilla viranomaisvalvonnan ulottumattomissa. Kansalliset intressit ovat vahvistumassa ja monissa maissa on uudistettu ulkomaisten yritysostojen seurantaa koskevaa lainsäädäntöä. Tämä tuo mukanaan uudenlaisen teollisuus- ja geopoliittisen jännitteen.

Samaan aikaan viranomaisprosesseissa vaaditun datan määrä lisääntyy ja tutkinnat ovat selvitysten ja käytettävissä olevien työkalujen vuoksi koko ajan monimutkaisempia. Hallinnollinen taakka on massiivinen niin viranomaisille kuin yrityskaupan osapuolillekin.

Monimutkaisessa sääntely-ympäristössä on välttämätöntä kiinnittää huomiota viranomaisprosessien läpivientiin heti alusta alkaen. Diilitiimeiltä vaaditaan joustavuutta, tinkimätöntä valmistautumista sekä realismia viranomaisvaatimusten täyttämiseen. Nämä vaatimukset kannattaa pyrkiä hyödyntämään lisäarvotekijänä – ei pelkästään uhkana ja hidasteena kaupalle. Riskien lisäksi perusteellinen ennakkoanalyysi voi parhaimmillaan auttaa ymmärtämään entistä paremmin kohteen synergiapotentiaalia ja valuaatiota. Yrityskaupoissa tieto ei aina lisää tuskaa vaan voi auttaa parempiin päätöksiin.