14.3.2023

Kestävää lainarahoitusta koskevia lainaperiaatteita ja ohjeistuksia päivitetty

Rahoitusmarkkinoiden luomien erilaisten kestävän lainarahoituksen muotojen pelikenttää on pyritty selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan erilaisilla ohjeistuksilla. Ohjeistuksiin saatiin vastikään päivitystä, kun Loan Market Association (LMA) julkaisi yhdessä Asia Pacific Loan Market Associationin (APLMA) sekä Loan Syndications and Trading Associationin (LSTA) kanssa 23.2.2023 päivitetyt versiot Sustainability Linked Loan Principles-, Social Loan Principles- ja Green Loan Principles -periaatteista ja näihin liittyvistä ohjeistuksista.

Päivitykset heijastavat viimeaikaista kehitystä maailmanlaajuisilla kestävän rahoituksen markkinoilla, ja niillä pyritään varmistamaan, että luodut periaatteet edistävät edelleen kestävien lainatuotteiden kehitystä ja yhdenmukaisuutta.

Päivitetyt periaatteet koskevat kaikkia 9.3.2023 jälkeen tehtyjä transaktioita, jotka liittyvät vihreisiin, sosiaalisiin tai kestävään kehitykseen sidottuihin lainoihin. Tätä ennen tehtyihin transaktioihin sovelletaan kyseisen järjestelyn tekohetkellä voimassa ollutta periaatteiden versiota. Jotta 9.3.2023 jälkeen tehty laina voidaan luokitella periaatteiden mukaiseksi luokitelluksi lainaksi, lainan tulee olla täysin päivitettyjen periaatteiden mukainen.

Muutokset pähkinänkuoressa

Social Loan Principles- ja Green Loan Principles -periaatteita koskevat päivitykset antavat tarkempia lisätietoja tukikelpoisista hankkeidenluokista. Päivitetyissä periaatteissa myös suositellaan, että lainanottajien on vahvistettava tällaisten lainojen tuotot sosiaalisia ja vihreitä projekteja koskeviin lainanottajan lainanotto- ja investointitoimiin liittyvissä virallisissa sisäisissä prosesseissa. Päivityksissä annetaan lisätietoja myös ulkopuolisten arvioitsijoiden vaatimuksista. Lisäksi päivityksissä suositellaan, että lainanottajat nimittävät ulkopuolisen arvioitsijan arvioimaan vihreän tai sosiaalisen lainan yhdenmukaisuutta relevanttien periaatteiden kanssa. Ulkopuolisen arvioitsijan käyttö on kuitenkin sisällytetty periaatteisiin vain suosituksena eikä pakollisena vaatimuksena. Päivityksen tarkoituksena on ollut edistää vihreisiin ja sosiaalisiin lainoihin liittyvää avoimuutta.

Sustainability Linked Loan Principles -periaatteita koskevat päivitykset korostavat KPI-indikaattoreiden (Key Performance Indicators) olennaisuutta lainanottajan kestävyyden ja liiketoimintastrategian kannalta. Päivityksissä korostetaan myös sitä, että KPI-indikaattoreiden tulee vastata lainanottajan toimialalla ilmeneviin kestävyyshaasteisiin. Lisäksi päivityksissä suositellaan, että jokaiselle KPI-indikaattorille asetetaan SPT-tavoitteet (Sustainability Performance Targets) jokaiselle vuodelle laina-ajan aikana. Päivitys sisältää myös hyödyllisiä päivitettyjä ohjeita ja selvennyksiä, jotka koskevat ulkopuolisia tarkastajia, arvioitsijoita ja todennusraportteja. Päivitetyissä periaatteissa korostetaan, että jotta laina voi olla kestävyyssidonnainen, KPI-indikaattorit, SPT-tavoitteet ja kaikki muut Sustainability Linked Loan Principles -periaatteen mukaiset keskeiset vaatimukset on dokumentoitava asianmukaisesti projektin aloituksesta alkaen. Osapuolet voivat tietyissä hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa sopia KPI-indikaattoreiden ja SPT-tavoitteiden asettamisesta järjestelyn solmimisen jälkeen (kuitenkin viimeistään 12 kuukauden kuluessa), mutta lainaa ei voida tässäkään tapauksessa kutsua kestävyyssidonnaiseksi ennen kuin KPI-indikaattorit ja SPT-tavoitteet on asetettu.

Kestävyysnäkökulmat nappaavat jalansijaa lainaneuvotteluissa

Vaikka kestävä rahoitus, sen erilaiset muodot ja annetut ohjeistukset ovat vasta kehittymässä lopulliseen muotoonsa, on kuitenkin selvää, että kestävyysnäkökulmat hallitsevat keskusteluja tämän hetken lainaneuvotteluissa. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että sekä lainanottajat että lainanantajat pysyvät ajan tasalla kestävään rahoitukseen liittyvistä uudistuksista ja päivityksistä. Loan Market Association on ilmoittanut työstävänsä mallisopimuslausekkeita kestävyyssidonnaisiin lainoihin, ja jäämmekin mielenkiinnolla odottamaan muita mahdollisia kestävää rahoitusta koskevia Loan Market Associationin päivityksiä.