Maritta Kaipainen

Legal Assistant

Työskentelen Immateriaalioikeudet-asiantuntijaryhmän assistenttina. Siirryin tiimiin syksyllä 2019 toimittuani sitä ennen lähes 12 vuotta riidanratkaisujuristien työparina. Olen avustanut työparejani myös säätiöihin ja yhdistyksiin liittyvien asioiden hoidossa. Ennen siirtymistäni asianajomaailmaan toimin pitkään sihteerinä ja hallintoassistenttina kansainvälisessä riskienhallintaorganisaatiossa.