22.3.2018

Brexit pakottaa finanssialan yrityksiä EU:n maaperälle

Ison-Britannian EU-ero eli brexit tulee voimaan vuoden päästä, 29.3.2019. Viimeisimpien neuvottelutietojen mukaan eroa seuraa siirtymäaika vuoden 2020 loppuun, mutta brexitin jyrkkyysastetta spekuloidaan edelleen. Jos ihmeitä ei tapahdu, britit jäävät viimeistään brexitin siirtymäajan jälkeen kokonaan EU:n sisämarkkinoiden ulkopuolelle ja Isosta-Britanniasta tulee sääntelymielessä Yhdysvaltoihin verrattava ulkopuolinen valtio.

Rahoitus- ja vakuutusmarkkinoilla tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tuhannet sijoituspalveluyritykset, rahastot, pankit ja vakuutuslaitokset menettävät oikeuden tarjota palvelujaan EU:sta Englantiin ja toisin päin

Brexit

Lontoo säilyy yhtenä maailman suurista finanssikeskuksista myös brexitin jälkeen, mutta sääntely mutkistaa finanssialan yritysten toimintaa EU:n alueella. Yritykset joutuvat perustamaan tytäryhtiön muurin toiselle puolelle ja hankkimaan sille toimiluvan. Monet ovat jo tähän ryhtyneet. Poliittisen yhteisymmärryksen muuttuminen sitovaksi sopimukseksi vie vielä aikaa, joten myös siirtymäaikaan liittyy epävarmuustekijöitä. Tästä syystä useat valvontaviranomaiset edellyttävät, että EU-alueen toimilupahakemukset jätetään tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä.  

Pelkkä postilaatikko manner-Euroopassa ei kuitenkaan riitä, sillä EU:n finanssialaa valvovat viranomaiset suhtautuvat kulissiyrityksiin aiempaa tiukemmin. EU edellyttää perustettavalta tytäryritykseltä todellista liiketoimintaa ja EU-alueella asuvaa vastuuhenkilöstöä. Yritystä ei voi siis etäjohtaa Britanniasta.

Brexit ja muut EU:n finanssialaa koskevat markkinamuutokset ja sääntelyhankkeet aiheuttavat asiakkaillemme usein harmaita hiuksia. Tässä sääntelyviidakossa olemme strateginen neuvonantaja, joka ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja auttaa myös tunnistamaan muutosten mukanaan tuomat mahdollisuudet.