14.4.2020

Avoin dialogi auttaa rahoituskriisissä

Maailmanlaajuiset poikkeusolot ja talouden alamäki haastavat monen yrityksen rahoitustilannetta. Paras tapa taistella tätäkin koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamaa kriisiä vastaan on olla aktiivinen ja avoin torjuttaessa ja eliminoitaessa haasteiden vaikutuksia.

Ensimmäinen asia yritysten työlistalla on maksuvalmiuden turvaaminen. Moni varjelee nyt kassaansa tai yrittää muuttaa käteiseksi kaikkea, minkä pystyy.

Yritykset katsovat hyvin tarkkaan myös kassasta lähteviä rahavirtoja. Ylimääräisiä kuluja eliminoidaan ja muun muassa suunniteltuja investointeja siirretään myöhemmäksi. Yksinkertainen mutta hyvä neuvo on huolehtia laskutuksesta ja laskujen kiertonopeudesta, sillä se voi auttaa vähentämään luottotappioriskiä. Rahoittajien kanssa voi neuvotella myös lainanlyhennysten lykkäyksistä.

Myrskyn silmässä pitää silti muistaa katsoa tilannetta kauemmaksikin. Viimeistään nyt on aika analysoida yrityksen rahoitussopimukset ja arvioida liiketoiminnan muutosten vaikutukset niihin. Tärkeimpänä toi-menpiteenä suosittelen tarkistamaan, millaisia finanssikovenantteja lainasopimuksista löytyy: onko niissä mahdollisuus pysyä? Ehdot voivat olla esimerkiksi sellaisia, että 2–3 huonoa kuukautta nyt vaikuttavat vielä pitkälle ensi vuoteen.

Avoimen dialogin ylläpitäminen omien rahoittajien kanssa parantaa yrityksen kykyä selviytyä tästäkin kriisistä. Kun rahoittajilla on hyvä kuva siitä missä mennään, heidän on helpompi nähdä mahdolliset ongelmat ja sopia, mitä niille voi tehdä. Luottamuksen säilyttäminen on tässäkin tilanteessa keskiössä.

On tärkeää muistaa – kuten finanssikriisin aikana – ettei ongelmien piilottelu auta ketään. Jos liiketoiminnassa oli valmiiksi haasteita, ne pitää uskaltaa erottaa koronapandemian aiheuttamista ongelmista. Jo muutaman viikon kokemus näyttää, että näin päästään parhaaseen lopputulokseen.