2.4.2019

Avoimet lohkoketjuverkostot muuttavat internetin valtasuhteita

Lohkoketjuverkostot ovat uudenlaisia internet-protokollia, jotka mahdollistavat ohjelmoitavissa olevan arvon siirtämisen internetin välityksellä. Näiden transaktioviestien ohjelmoitavuus lohkoketjuverkostossa johtaa liiketoimintalogiikan siirtymiseen applikaatioista protokolliin. Tulevaisuudessa avoimet lohkoketjuprotokollat ja käyttäjärajapinnat muodostavat ympäristön, jossa yritykset voivat toteuttaa liiketoimintalogiikkaansa entistä tehokkaammin.

Alun lainsäädännöllisistä haasteista huolimatta, lohkoketjuteknologian ympärille on kehittymässä hyvin elinvoimainen ja monipuolinen toimintaympäristö, joka vetää puoleensa niin uusia kuin perinteisiäkin toimijoita.

Lue Aleksis Tapperin englanninkielinen blogikirjoitus avointen lohkoketjuverkostojen merkityksestä ja niitä koskevan lainsäädännön kehityksestä kokonaisuudessaan.