20.6.2022

QPR Software – Merkintäetuoikeusanti

Avustimme QPR Software Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta Evli Oyj:tä merkintäetuoikeusannissa, jonka yhteydessä laadittiin Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen EU:n elpymisesite. Anti ylimerkittiin, ja yhtiö sai annista noin 3,45 miljoonan euron bruttovarat. Kaupankäynti annissa merkityillä uusilla osakkeilla Nasdaq Helsingissä alkoi tänään.

”Olen erittäin tyytyväinen merkintäetuoikeusannin tulokseen ja sijoittajien suureen kiinnostukseen yhtiömme kasvustrategian toteuttamista kohtaan. Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille QPR Softwaren vanhoille ja uusille osakkeenomistajille heidän yhtiötä kohtaan osoittamastaan luottamuksesta. Kuten olemme aikaisemmin tiedottaneet, merkintäetuoikeusannin tuotot mahdollistavat kasvustrategiamme toteuttamisen yhtiön suunnitelmien mukaisesti. Ylimerkitty anti kertoo vahvasta uskosta yhtiön kasvuun ja sen tulos on tärkeä merkkipaalu asemamme vahvistamisessa nopeasti kasvavan prosessilouhintamarkkinan johtavana SaaS-yhtiönä,” toteaa QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Vasama.

QPR Software Oyj tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software Oyj toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.