15.2.2021

Metsä Fibre – Investointipäätös ja rahoitus biotuotetehtaan rakentamiseksi

Palvelut

Avustimme Metsä Groupiin kuuluvaa Metsä Fibreä rahoituksessa, jolla varmistetaan sen uuden biotuotetehtaan rakentaminen Kemiin ja minkä osalta on nyt tehty investointipäätös.

Biotuotetehtaan investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan.

Ainutlaatuinen biotuotetehdaskonsepti – puuaines kestävästi hoidetuista metsistä

Metsä Fibren tapa uudistaa tehtaitaan perustuu yhtiön ainutlaatuiseen biotuotetehdaskonseptiin. Konseptissa uusiutuva puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita. Tehtaan tarvitsema puu hankitaan kestävästi hoidetuista metsistä.

Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Uusiutuvaa sähköä se tuottaa vuodessa 2,0 TWh, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia Suomen kokonaissähköntuotannosta.

Rakennusvaihe kestää noin kaksi ja puoli vuotta, ja tehtaan on määrä valmistua vuonna 2023.