1.7.2021

Keva – 50 prosentin osuuden hankinta Stockholm Exergistä sijoittajakonsortiossa

Avustimme Kevaa järjestelyssä, jossa pitkän aikavälin infrastruktuurisijoittajien konsortio ostaa 50 prosentin omistusosuuden ruotsalaisesta kaukolämpö- ja kaukojäähdytysyhtiö Stockholm Exergi Holding AB:sta (publ). Sijoittajaryhmään kuuluvat APG, Alecta, PGGM, Keva ja AXA. Kaupan kokonaisarvo on noin 2,9 miljardia euroa perustuen yhtiön 100 %:n kokonaisarvoon, joka on noin 7,1 miljardia euroa. Vuonna 2020 Stockholm Exergin kaukolämmön ja -jäähdytyksen myynti oli 7,6 terawattituntia (TWh) ja sähkön myynti 0,7 TWh. 

Investointi Stockholm Exergihin on merkittävä virstanpylväs konsortiolle hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Stockholm Exergi on onnistunut erinomaisesti vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvissä toiminnoissaan sekä asiakaslähtöisten ratkaisujen, kuten hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kehittämisessä. Toiminnallaan yhtiö edistää koko Tukholman alueen siirtymistä kestäviin energiaratkaisuihin. Omistajana konsortio aikoo kasvattaa yhtiötä investoimalla merkittävästi sen lämmöntuotantolaitosten ja kaukolämpöverkkojen ilmastoystävällisyyteen ja tehokkuuteen.