19.9.2022

Fraktal – Käyttöehtojen muotoilu

Palvelut

Laadimme ja muotoilimme Fraktal Oy:n käyttöehdot DevSecLab-oppimisalustaa varten. Tässä oikeusmuotoiluprojektissa loimme käyttöehdoille aiempaa selkeämmän rakenteen, kirjoitimme ehdot täysin uudelleen sekä suunnittelimme ja toteutimme niille raikkaan visuaalisen ilmeen. Loimme asiakkaalle kokonaan uuden tuotteen aiempien ehtojen uudelleenmuotoilun sijaan.

Asiakkaan tavoitteena oli saada ymmärrettävät, helposti omaksuttavat ja kerralla hyväksyttävät käyttöehdot. Projektin toteutti moniammatillinen oikeusmuotoilutiimimme, joka koostui toimistomme oikeusteknologian, kielen- ja tekstinhuollon, graafisen suunnittelun ja juridiikan asiantuntijoista. Lopputuloksena oli Figma-alustalle rakennettu interaktiivinen prototyyppi käyttöehdoista, jotka ovat paitsi selkeät myös asiakkaan brändi-ilmeeseen sopivat.

Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen on oikeusmuotoiluprojektissa ratkaisevan tärkeää. Tässä projektissa tehokas projektijohtaminen ja hyvä kommunikaatio lisäsivät tiimimme asiakasymmärrystä, minkä ansiosta lopputuotteesta tuli entistä käyttökelpoisempi. Vilkas ja aktiivinen vuoropuhelu asiakkaan kanssa oli tärkeä laatutekijä iteratiivisessa ja ketterässä projektissamme.

”Aikaisemmat ehdot olivat vaikeaselkoiset ja edellyttivät pitkää neuvotteluprosessia, mikä oli este myynnin kasvulle. Uskomme, että uudet muotoillut käyttöehdot lisäävät myyntiä, nopeuttavat sopimusprosessia ja vähentävät hallinnontitarvetta sekä jatkuvia sopimusneuvotteluja”, sanoo DevSecLab-tuoteomistaja Iiro Uusitalo. ”Uusien ehtojen implementointi on nyt Fraktalin tärkein prioriteetti.”

Vuonna 2019 perustettu Fraktal Oy on nuori ja ketterä kyberturvallisuusyritys. Fraktal on palvellut organisaatioita sadoissa toimeksiannoissa eri maanosissa. Vuonna 2021 yrityksen liikevaihto oli kaksi miljoonaa euroa ja se työllisti 25 henkilöä.