2.3.2023

Yhdistetty patenttituomioistuin aloittaa toimintansa 1.6.2023

Yhdistetyn patenttituomioistuimen (Unified Patent Court, UPC) toiminnan käynnistymisen aikataulu on viimein tarkentunut, kun Saksa ratifioi yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn ns. UPC-sopimuksen 17.2.2023. Saksan ratifiointi oli viimeinen tarvittava ratifiointi, jotta yhtenäispatenttijärjestelmä voidaan saattaa kokonaisuudessaan voimaan. UPC-sopimuksen on Saksan myötä ratifioinut yhteensä 17 EU-jäsenvaltiota. Yhdistetyn patenttituomioistuimen odotetaan aloittavan toimintansa 1.6.2023, kun UPC-sopimus astuu voimaan. Samalla voimaan astuu yhtenäispatenttijärjestelmä.

Kohti yhtenäisempää eurooppalaista patenttijärjestelmää

Yhdistetystä patenttituomioistuimesta tulee kaikkien UPC-sopimuksen ratifioineiden EU-jäsenvaltioiden yhteinen patenttituomioistuin. Yhdistetyllä patenttituomioistuimella on yksinomainen toimivalta asioissa, jotka koskevat yhtenäispatentteja, eurooppapatentteja, eurooppapatenttien lisäsuojatodistuksia ja eurooppapatenttihakemuksia, ellei alla kuvattua opt-out-mekanismia hyödynnetä. Yhdistetyllä patenttituomioistuimella ei sen sijaan ole toimivaltaa kansallisia patentteja tai kansallisille patenteille myönnettyjä lisäsuojatodistuksia koskevissa asioissa. Suomessa toimivalta säilyy täten kansallisten patenttien osalta markkinaoikeudella.

Yhtenäispatentti on eurooppalaisen patenttisuojan uusi, ylikansallinen vaihtoehto. Tällä hetkellä eurooppapatentti on erikseen saatettava voimaan jokaisessa sopimusvaltiossa, jossa keksintö halutaan suojata. Käytännössä patentinhaltija saa siis nipun kansallisia patentteja. Yhtenäispatentti on yksi ainoa patentti, joka tarjoaa kerralla patenttisuojan kaikissa UPC-sopimuksen ratifioineissa EU-jäsenvaltioissa.

Opt-out-mahdollisuus alkoi 1.3.2023

Lähtökohtaisesti kaikki voimassa olevat eurooppapatentit, eurooppapatenttien lisäsuojatodistukset ja eurooppapatenttihakemukset siirtyvät yhdistetyn patenttituomioistuimen toimivallan alle kesäkuun alusta, ellei niitä erikseen suljeta tuomioistuimen toimivallan ulkopuolelle ns. opt-out-mekanismilla. Opt-out on mahdollista suorittaa jo ennen UPC-sopimuksen voimaantuloa kolmen kuukauden sunrise-jakson aikana, joka alkoi 1.3.2023.

Sunrise-jakson jälkeen opt-out-mahdollisuutta voidaan käyttää seitsemän vuoden siirtymäjakson ajan. Opt-out on mahdollinen kuitenkin vain siinä tapauksessa, että eurooppapatenttia vastaan ei ole tätä ennen nostettu kannetta yhdistetyssä patenttituomioistuimessa. Yritysten onkin erittäin suositeltavaa kartoittaa patenttiportfolioitaan viimeistään nyt, jotta ne voivat tarvittaessa sulkea patenttejaan yhdistetyn patenttituomioistuimen toimivallan ulkopuolelle sunrise-jakson aikana.