26.10.2016

Venäjän työmarkkinoille uudet pätevyysvaatimukset – työnantaja, muista varautua

Venäjä ottaa käyttöön lakisääteiset pätevyysvaatimukset (professionalnye standarty, englanniksi professional standards tai ”profstandards”). Venäjän työministeriö on tähän mennessä vahvistanut pätevyysvaatimukset yli 500 tehtävään, ja niitä on odotettavissa vielä 300 tehtävälle vuoden 2016 loppuun mennessä. Uudet vaatimukset sitovat työnantajia 1.7.2016 alkaen. Jos yritys ei noudata pätevyysvaatimuksia, sille tai sen toimitusjohtajalle voidaan antaa varoitus tai määrätä sakkoja. 

Miten pätevyysvaatimukset toimivat?

Lakisääteisten pätevyysvaatimusten tavoitteena on kehittää työvoimaa, edistää työntekijöiden ammatillista kehitystä ja varmistaa, että venäläinen työvoima vastaa kansainvälisiä kelpoisuusvaatimuksia (linkki venäjäksi). Pätevyysvaatimukset koskevat vain tiettyjä tehtäviä, ja niissä määritellään

Uusien vaatimusten soveltamista edellytetään jo esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla, kemianteollisuudessa sekä metalli- ja puunjalostusteollisuudessa. Hotelli- ja ravintola-alalla uudet pätevyysvaatimukset on nyt määritelty esimerkiksi kondiittoreille, ravitsemusliikkeiden vastuuhenkilöille sekä hotelliketjujen ja hotellikompleksien johtajille.

Työministeriön hyväksymien uusien pätevyysvaatimusten noudattaminen on pakollista tietyissä tehtävissä, joista määrätään erikseen Venäjän lainsäädännössä. Näitä määräyksiä on seuraavissa laeissa:

Mitä työnantajia pätevyysvaatimukset koskevat?

Venäjän lain mukaan pätevyysvaatimusten noudattaminen on pakollista seuraaville työnantajille:

Toistaiseksi kaupallisesti toimivien yhteisöjen ei tarvitse soveltaa työministeriön vahvistamia pätevyysvaatimuksia kaikkiin työntekijöihinsä. Työnantajat voivat kuitenkin käyttää pätevyysvaatimuksia ohjenuorana esimerkiksi tehtävänimikkeiden ja työtehtävien suunnittelussa, koulutus- ja työkokemusvaatimusten määrittämisessä, henkilöstöjohtamisen kehittämisessä, henkilöstön koulutuksen järjestämisessä ja toimenkuvien kehittämisessä.

Miten pätevyysvaatimukset kannattaa huomioida?

Jos yrityksesi on lain mukaan noudatettava pätevyysstandardeja, sen tulisi valmistautua arvioimaan virallisesti kaikki työntekijänsä ja tarkistamaan palkkausjärjestelmiään. Varaudu erityisesti siihen, että työntekijöiden toimenkuvia ja tehtävänimikkeitä on tarkistettava pätevyysvaatimuksia vastaaviksi. Huolehdi myös, että yrityksesi toimii pätevyysvaatimusten mukaisesti kaikissa toimipisteissään.

Jos työntekijän osaaminen ei vastaa uusia pätevyysvaatimuksia, se ei vielä riitä irtisanomisperusteeksi. Sen sijaan työnantaja voi tarjota työntekijälle täydennyskoulutusta tai tehdä työntekijästä virallisen arvion. Arvioinnissa on noudatettava tarkoin Venäjän työlainsäädännössä säädettyä menetelmää. Jos virallinen arvio osoittaa, että työntekijän osaamisessa on puutteita, irtisanominen on lain mukaan mahdollista.

Mitä tapahtuu, jos pätevyysvaatimuksia ei noudata?

Jos yritys ei noudata pakollisia pätevyysvaatimuksia, ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraamuksena voi olla varoitus. Jos laiminlyönti toistuu, yritystä voidaan sakottaa tai sille voidaan langettaa muita seuraamuksia jokaisesta laiminlyönnistä erikseen:

Liiketoiminnan turvaamiseen on aina järkevää investoida. Siksi kannustamme Venäjällä toimivia yrityksiä tarkistamaan, koskevatko pakolliset uudet pätevyysvaatimukset niiden työntekijöitä jo nyt tai kenties lähitulevaisuudessa.