6.11.2019

Vaurautta ja vastuullisuutta – sijoittamisen uusi aika

Sijoitustoiminnassa tavoitellaan nyt tuoton lisäksi vastuullisuutta ja vaikuttavuutta. Ympäristötavoitteita edistävät sijoitustuotteet, vihreät joukkolainat (green bonds), ovat jo arkipäivää, ja niiden rinnalle on syntynyt yhteiskunnallisia epäkohtia korjaavia instrumentteja (social impact bonds).

Vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöitä ovat vaativimmat asiakkaat, kuten institutionaaliset sijoittajat ja family officet. Niille vastuullisuus on välttämättömyys, mutta viime aikoina vastuullisuudesta on alkanut kiinnostua myös suuri yleisö. Uudet sukupolvet – millenniaalit ja heitä seuraava Z-sukupolvi – poikkeavat ajatusmaailmaltaan ja kulutustottumuksiltaan tämän hetken keski-ikäisistä. He haluavat, että yrityksillä on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan.

Kysymyksiä herättävät vielä yritysten vaikutusten raportointi ja talouslukujen täydentäminen uusilla mittareilla. Yritysten vastuullisuusraporteista voi hahmottaa suuntaviivoja, mutta vastuullisuuden ja vaikuttavuuden vertailu yritysten kesken on vielä jossain määrin vaikeaa. Vaikuttavuuden mittaaminen ja sijoittajaviestintä vaativat innovatiivisia ratkaisuja. Sijoituskohteina oleville yrityksille tuleekin luoda kannustimia, jotka ohjaavat kestävään kehitykseen ja positiiviseen sosiaaliseen vaikutukseen. Paras kannustin lienee se, että yrityksen arvo mitataan pian taloudellisen tuloksen lisäksi sen toiminnan vaikuttavuuden perusteella.

Euroopan unioni on tarttunut vastuullisuuteen toimintasuunnitelmassaan, joka tukee rahoituksen kytkemistä kestävyyteen. Taitavasti laadituilla ehdoilla sijoituskohteisiin saadaan jo nyt vaikuttavuutta.

Vastuullinen ja vaikuttava sijoittaminen ei ole enää marginaali-ilmiö, vaan sijoittamisen uusi normaali.