18.5.2020

Vaurautta ja ilmastotekoja vihreällä asuntolainalla

Euroopan unioni pyrkii ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä, ja se vaatii ilmastoaktiivisuutta meiltä kaikilta. Pankit ovat ryhtyneet tuumasta toimeen ja tuoneet Suomen markkinoille ensimmäiset ympäristöystävälliset vihreät asuntolainat. Miten ne vaikuttavat tulevaisuuden asuntolainamarkkinoihin?

 

Energiatehokas asuminen palkitaan pienemmillä lainakoroilla

EU:n rahoittaman Energy Efficient Mortgages Action Plan (EeMAP) -hankkeen tavoitteena on kehittää Euroopan markkinoille energiatehokkuuteen kannustava vihreä asuntolaina. Ideana on, että energiatehokkaan asunnon ostaja palkittaisiin esimerkiksi pienemmällä lainakorolla. Sama kannustin olisi tarjolla myös kodin energiatehokkuutta parantaville remonteille.

EeMAP-hankkeen osallistujat pyrkivät lisäksi todistamaan kaksi asiaa. Ne haluavat osoittaa, että asunnon energiatehokkuuden huomioiminen luotonannossa luo kestävämpää tulevaisuutta. Ne haluavat myös näyttää, että pankit hyötyvät asiakkaidensa energiatehokkuuteen panostamisesta. Pankkien lainariski on matalampi, kun asiakas säästää rahaa pienemmän sähkölaskun ansiosta ja energiatehokkuus nostaa asunnon arvoa.

Vihreät asuntolainat ovat uutuustuote, jonka suosiota on vielä vaikeaa arvioida. Kiinnostusta kyllä on: Finanssialan teettämän kyselyn mukaan lähes 60 prosenttia vastaajista olisi valmis remontoimaan omaa asuntoaan energiatehokkaammaksi, mikäli saisi siten pienennettyä asuntolainan marginaalia.

Hyvästä luotonantotavasta kestävään luotonantotapaan?

Suomen laki edellyttää, että luotonantaja noudattaa hyvää luotonantotapaa. Pankin tulee kohdella asiakkaitaan sosiaalisesti vastuullisella tavalla ja ottaa huomioon heidän etunsa.

Hyvä luotonantotapa ei ole perinteisesti velvoittanut pankkeja arvioimaan luotonannon ympäristövaikutuksia. Mutta entä jos ympäristön kannalta kestävämpi menettelytapa tekisi asiakkaasta myös vauraamman?

Otetaan esimerkkiasiakas, jonka hankkima omakotitalo täyttää vihreän asuntolainan edellytykset. Jos EeMAP-hankkeen tavoitteet toteutuvat, vihreä asuntolaina lisäisi asiakkaan varallisuutta enemmän kuin tavallinen laina. Silloin olisi asiakkaan edun mukaista, että pankki tarjoaisi oma-aloitteisesti vihreää asuntolainaa. Pankkia taas kannustaisi vihreän lainan myöntämiseen lupaus paremmista tuotoista. Taloudellisesti kaikki voittavat.

Taloudellisen hyödyn ja asiakkaan edun vaalimisesta seuraisi myös ulkoishyöty: rahoitettujen asuntojen parantunut energiatehokkuus. Lisäksi kestävämpi palveluvalikoima voi toimia valttina esimerkiksi pankin asiakashankinnassa. Etenkin nuoret pyrkivät yhä useammin taloudellisilla valinnoillaan hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja. Passiivisuus ja kestämättömiin menettelytapoihin nojaaminen kostautuu ennemmin tai myöhemmin.

Tulevaisuuden asuntolainamarkkinoilla vauraus ja vaikuttavuus kulkevat käsi kädessä. Pankin tuodessa nämä tekijät yhteen syntyy ylituottoa, josta myös ympäristö kiittää.