10.1.2017

Valitse liikekumppanisi huolella

Kansainvälisessä liiketoiminnassa keskeinen tavoite on voiton tuottaminen. Tämä tavoite on kirjattu lakiin, ja yritykset perustelevat sillä päivittäisen liiketoiminnan ohella myös investointinsa ja strategiansa. Onko yrityksillä kuitenkaan varaa tuottaa voittoa kaikin mahdollisin keinoin välittämättä siitä, kenen kanssa liiketoimintaa tehdään?

Nykymaailmassa yrityksen menestys edellyttää, että yritys tuntee yhteistyökumppaninsa, oli sitten kyse tavarantoimittajista tai asiakkaista. Välinpitämättömyydellä voi tuhria maineensa, mutta sillä voi myös olla vakavia oikeudellisia seuraamuksia.

 

Laki määrää minimitason

Sekä kotimainen että kansainvälinen lainsäädäntö velvoittavat yritykset useissa tapauksissa tarkistamaan yhteistyökumppaniensa taustat. Paperilla hyvältä näyttävä kauppa saattaa todellisuudessa olla lainvastainen.

Tarkistaminen tuo mielenrauhaa

Miten sitten toimia tilanteissa, joissa laki ei velvoita tarkistamaan kumppanin taustoja? Onko silloinkin parempi katsoa kuin katua, vai voiko yritys keskittyä kvartaalituloksen maksimointiin?                         

Kysymyksiin ei ole yleispätevää vastausta. Neuvoisin kuitenkin kaikkia yrityksiä pohtimaan vakavasti, miten mahdolliset kumppanit vaikuttavat oman yrityksen maineeseen ja täyttävätkö ne sidosryhmien odotukset vastuullisesta liiketoiminnasta. Viime kädessä yrityksen johto päättää siitä, millä tavalla yritys voittonsa tekee ja mitkä periaatteet ohjaavat sen liiketoimintaa.

Kumppanien taustat on hyvä selvittää myös Pohjoismaissa. Tekemissämme selvityksissä olemme löytäneet ääritapauksissa linkkejä jopa jihadistiryhmiin tai mafiaan. Eräässä selvityksessä vastaamme tuli Aasiassa toimiva lumeyhtiö, ns. ”vanishing company”, jonka tehtävä on kerätä rahaa sijoittajilta ja hävitä sitten jäljettömiin. Tällaisten tarkistusten välitön hyöty on yritysjohdon mielenrauha, kun kumppanien taustat tunnetaan.

Fokus kannattavuudessa pitkällä tähtäimellä

Jos yritykset haluavat harjoittaa liiketoimintaa kestävällä ja vastuullisella tavalla, ne eivät nykypäivänä voi tehdä voittoa miten tahansa ja missä tahansa. Niiden on tunnistettava kumppaneihin liittyvät riskit ja torjuttava ne parhaan kykynsä mukaan.

Tarvittaessa yrityksistä pitäisi löytyä kanttia ja kannustimia luopua liiketoiminnasta, joka uhkaa yrityksen mainetta tai pitkäjänteistä voiton tuottamista. Liikekumppani kannattaa siis valita huolellisesti.