12.4.2023

Omistajayrittäjien verotuksen osaaja Emmi Karvinen kehittämään perheyritysten palvelupakettia

Vero ja strukturointi -palvelumme sai maaliskuun lopussa uuden vahvistuksen, kun senior associate ‑juristi Emmi Karvinen palasi muutaman vuoden jälkeen takaisin Castrén & Snellmanille.

Monipuolisen työuran verojuridiikan ja perheomisteisten yritysten parissa tehnyt Emmi neuvoo asiakkaitamme erityisesti verotukseen ja varallisuuden hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Emmillä on monipuolista kokemusta perheyritysten ja niiden omistajayrittäjien verotusta koskevista kysymyksistä niin yritysjärjestelyiden, sukupolvenvaihdosten suunnittelun ja toteuttamisen kuin hallintoprosessin osalta.

Uudessa tehtävässään Emmi keskittyy erityisesti verotuskysymyksiin ja perheomisteisille yrityksille suunnattujen palveluiden kehittämiseen.

”Emmi tuntee niin kotimaisten pk-yritysten kuin perheomisteistenkin yritysten arjen. Moneen juridiikan osa-alueeseen perehtyneenä generalistina hän on luotettava keskustelukumppani asiakkaillemme ja erinomainen vahvistus jo ennestään vahvaan tiimiimme. On hienoa, että saimme Emmin takaisin joukkoomme”, Vero ja strukturointi ‑palvelun vetäjä, osakas Mikko Alakare hehkuttaa.

Emmin liittyminen osaksi Castrén & Snellmanin Vero ja strukturointi -praktiikkaa vastaa tarpeeseen taklata alati muuttuvan ja monipuolistuvan sääntelyn mukanaan tuomia haasteita suomalaisessa yrityskentässä. Tuomalla pöytään omistamiseen ja yrittämiseen liittyvien verokysymysten osaajia Castrén & Snellman voi tarjota asiakkaillensa mutkattoman tavan käsitellä omistajuuteen, yrittäjyyteen sekä yritystoimintaan liittyvät verokysymykset saumattomasti saman katon alla.

Valmistuttuaan oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta Emmi työskenteli muun muassa Castrén & Snellmanilla kunnes siirtyi kaksi vuotta sitten legal counselin tehtävään Fundulle. Fundulla hänen vastuulleen kuului monipuolisesti erilaisia oikeudellisen neuvonnan tehtäviä aina riidanratkaisusta riskienhallintaan.

”Innostunein mielin palasin Cassulle! Täällä on paljon tuttuja kasvoja, ja on ilo päästä työskentelemään jälleen yhdessä ja jakamaan osaamista, joka in house -tehtävissä on karttunut”, Emmi iloitsee.

Talouden sopeutustoimet voivat tuoda uutta sääntelyä

Emmin aloitus uudessa tehtävässä osui lähes yksiin kevään eduskuntavaalien kanssa. Emmi ennakoi, että alkavalla vaalikaudella valtionhallinnon pöydälle tulee useita perheyritysten toimintaympäristöön vaikuttavia kysymyksiä. 

”Valtion taloustilanne on vaikea, joten sopeutustoimia lienee tiedossa tavalla tai toisella. Valtiovarainministeriö julkisti ennen eduskuntavaaleja oman ehdotuksensa leikkauskohteista. Ministeriön ehdotukset olivat melko lailla ristiriidassa yrittäjien toiveiden ja tarpeiden kanssa – esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen korotus heikentäisi pk-yritysten omistajayrittäjien asemaa”, Emmi tiivistää.

Vaalien jälkeen on vielä paljon kysymyksiä ilmassa, kun hallitusneuvottelut pääsevät kevään mittaan alkamaan.

”Yritykset seuraavat nyt tarkasti, millaisia muutoksia tuleva hallitus ehdottaa, sillä muutoksilla voi olla radikaaleja vaikutuksia yritysten toimintaympäristöön”, Emmi sanoo.

Sääntely kaipaa yksinkertaistamista ja ennakoitavuutta

Perheomisteisille yrityksille erityisesti sukupolvenvaihdokseen liittyvät sääntelykysymykset ovat keskeisiä yritystoiminnan jatkuvuuden ja ennakoitavuuden näkökulmasta. Ajan mittaan sääntely on lisääntynyt, ja yrittäjät kokevatkin järjestelmän vaikeaselkoisena.

”Sääntelyviidakko on viime vuosina tihentynyt: sääntelyn määrä on kasvanut, ja se on yhä mutkikkaampaa. Ilmiö näkyy jo nyt esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa ja niihin liittyvissä verotuskysymyksissä.”

Monimutkainen ja alati muuttuva toimintaympäristö heikentää yrityksen toimintaedellytyksiä ja voi hidastaa esimerkiksi laajentumista kansainvälisille markkinoille. Työssään Emmi on nähnyt, että yritykset kaipaavat yhä useammin apua oikeudellisten kysymysten ratkomiseen. Olennaista Emmin näkemyksen mukaan olisi, että verotuksen ennakoitavuus ei kärsisi tavalla, joka hankaloittaa yritysten ja omistajien tulevaisuuden suunnittelua.

”Yksityisomisteisia yhtiöitä ja niiden omistajia koskevaa sääntelyä olisi tärkeää katsoa nyt kokonaisuutena. Yritysten arki on nyt hyvin erilaista kuin vielä muutama vuosi sitten, ja on tärkeää pohtia, millaisin keinoin yrityksiä Suomessa tuetaan. Toimenpiteet, jotka toimivat aiemmin, eivät ehkä toimikaan enää tänään”, Emmi tiivistää.