Emmi Karvinen

Senior Associate, asianajaja

Neuvon asiakkaitamme kotimaisissa ja kansainvälisissä veroasioissa. Erityisalaani ovat perheyritysten ja omistajayrittäjien veroasiat aina ennakoivista varallisuuden hallinnointia koskevista toimenpiteistä sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen sekä mahdollisissa verolitigaatioissa avustamiseen.

Alati muuttuva sääntelykenttä aiheuttaa haasteita perheyritysten tulevaisuuden suunnittelussa. Tehtäväni on auttaa omistajia ja yhtiötä näissä tilanteissa saavuttamaan mahdollisimman toimiva mutta tarpeen mukaan joustava ratkaisu esimerkiksi yrityksen sukupolvenvaihdoksen tai yritysjärjestelyn toteuttamiseksi. Avustan asiakkaitamme myös omistajayrittäjien varallisuuteen ja sen hallintaan sekä jäämistöverotukseen liittyvissä asioissa. Minulla on myös monipuolista kokemusta asiakkaidemme avustamisesta verotusta koskevissa muutoksenhakuasioissa. Ennen Castrén & Snellmanille palaamistani työskentelin rahoitusalan yhtiössä in house -juristina. Tässä positiossa pääsin näkemään käytännön kautta, millaisia tarpeita pk-yrityksillä on oikeudellisen neuvonannon saralla. In house -juristina sain myös tärkeää kokemusta siitä, kuinka laaja-alaisten ja useaa juridiikan osa-aluetta koskevien kysymysten parissa yhtiöt painivat. Tämän kokemukseni myötä koen, että voin tarjota asiakkaillemme selkeää ja pragmaattista neuvonantoa tuoden näin aitoa lisäarvoa. Ison talon ehdottomana etuna onkin, että kaikki omistajuuteen ja yrittämiseen liittyvät kysymykset voidaan ratkoa yhden kontaktoinnin siivittämänä.

Olen työskennellyt omistajayrittäjäpalveluihin erikoistuneena veroasiantuntijana myös suuressa tilintarkastustoimistossa.