13.10.2023

Hallitus esittää varainsiirtoverokantojen alentamista

Hallitus esittää varainsiirtoverokantojen alentamista seuraavasti:

• kiinteistöt: 4 prosentista 3 prosenttiin

• asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeet: 2 prosentista 1,5 prosenttiin

• muut arvopaperit: 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin.

Lain on määrä tulla voimaan 1.1.2024 alkaen, mutta uusia veroprosentteja kuitenkin sovellettaisiin takautuvasti heti hallituksen esityksen antopäivästä 12.10.2023 alkaen.

Muutoksella pyritään ensisijaisesti vauhdittamaan koronavuosien jälkeen hidastunutta asunto- ja kiinteistömarkkinaa, mutta sillä on vaikutusta myös yrityskauppoihin ja -järjestelyihin.

Ennen lain voimaantuloa varainsiirtovero tulee maksaa voimassa olevien säännösten ja veroprosenttien mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2023 puolella tehdyistä kaupoista joutuu maksamaan varainsiirtoveron ensin liian korkeana ja Verohallinto palauttaa ylimääräisen varainsiirtoveron korkoineen vuodenvaihteen jälkeen.

Verohallinnon tiedotteen mukaan ylimääräinen vero maksetaan verovelvolliselle takaisin ilman erillistä hakemusta. Käytännössä tämä kuitenkin edellyttää, että Verohallinnolla on tiedossa verovelvollisen voimassa oleva tilinumero.

Muutos perustuu hallitusohjelman ylätason kirjaukseen, mutta sen valmistelusta ei tiedotettu etukäteen eikä hallituksen esitystä lähetetty lausuntokierrokselle. Vaikka kyseinen muutos sinänsä ei lisää verovelvollisten verotaakkaa, vastaavat yllättävät muutokset voivat osaltaan heikentää verotuksen ennustettavuutta Suomessa.

Muutoksella ei näillä näkymin myöskään ole merkittävää vaikutusta valtion kassaan, sillä verokantojen alentamisen arvioidaan pienentävän vuosittaista verokertymää noin 70 miljoonalla eurolla, kun huomioidaan samalla poistettavan ensiasunnon verovapauden vaikutus. Sen sijaan muutoksella voi olla toivottua piristävää vaikutusta asunto- ja kiinteistömarkkinoihin ainakin hetkellisesti.