4.5.2015

Marja Ollilasta auktorisoitu kääntäjä

FM, DI Marja Ollila, Castrén & Snellmanin käännösryhmän kääntäjä, on läpäissyt auktorisoidun kääntäjän tutkinnon kieliparissa englanti–suomi. Hänellä on tutkinnon perusteella oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä eli laatia laillisesti päteviä suomennoksia englanninkielisistä asiakirjoista.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään kerran vuodessa, ja siitä vastaa Opetushallituksen yhteydessä toimiva auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta. Tutkinnossa osoitetaan tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito. Toinen tutkintokielistä on aina jokin kotimainen kieli eli suomi, ruotsi tai saame. Tutkinto on vaativa, sillä sen läpäisee vuosittain vain noin joka viides osallistuja.

Lue lisää auktorisoiduista kääntäjistä blogistamme

Annamme mielellämme lisätietoja:
Outi Ruohola