4.5.2015

Kun tarvitset laillisesti pätevän käännöksen

Viranomaisten ja oikeuslaitoksen kanssa toimittaessa eteen tulee toisinaan tilanteita, joissa jostakin asiakirjasta tarvitaan laillisesti pätevä käännös. Käännöksiä ei kuitenkaan voi leimata kuka tahansa, sillä laillisesti pätevien käännösten laatiminen on erikseen säännelty ammattikääntämisen ala. Eri maissa on omat sääntönsä siitä, kuka saa tehdä tällaisia käännöksiä. Suomessa laillisesti päteviä käännöksiä voivat tehdä vain erityisen tutkinnon suorittaneet auktorisoidut kääntäjät ja vain niissä kielipareissa, joissa heidät on auktorisoitu.

Tekstin voi kääntää monella tavalla oikein

Günter Grass on todennut, että käännöksessä kaikki muutetaan mitään muuttamatta. Käännöksen käyttötarkoituksesta riippuu, miten kääntäjä muutostyön toteuttaa. ”Tavalliselle” kääntämiselle on tyypillistä, että kääntäjä saattaa harkintansa mukaan kotouttaa ilmaisua, tinkiä sanatarkasta vastaavuudesta tai vaikkapa järjestellä tekstin osasia uudelleen varmistaakseen, että viesti välittyy lukijalle mahdollisimman tehokkaasti. Laillisesti pätevissä käännöksissä sellainen ei kuitenkaan ole mahdollista: auktorisoidun kääntäjän käännöksessä tarkkuus menee tyylin edelle, vaikka ihannetilanteessa toki kummastakaan ei tingitä.

Tarkkuusvaatimuksesta huolimatta tekstin voi kääntää monella eri tavalla, eikä jostakin tietystä tekstistä yleensä ole olemassa yhtä oikeaa ”virallista” käännöstä. Virallinen käännös itse asiassa tarkoittaa yksinkertaisesti auktorisoidun kääntäjän vahvistamaa eli laillisesti pätevää käännöstä. Nimitys ei siis ota kantaa käännösratkaisuihin.

Nykyisin kuulee puhuttavan auktorisoiduista käännöksistä, mutta tarkkaan ottaen vain kääntäjä voi olla auktorisoitu. Siitä kertoo jo järjestelmän peruskivenä toimivan lain otsikko, laki auktorisoiduista kääntäjistä. Ennen lain voimaantuloa vuonna 2008 laillisesti pätevien käännösten laatijoista käytettiin nimikettä virallinen kääntäjä. Vielä vanhempaa perua mutta yhä monille tuttu on nimike valantehnyt kääntäjä.

Kahvitahratkin mainitaan

Asiatekstinkääntäminen on tavallisesti näkymätöntä, mutta auktorisoidun kääntäjän työ on poikkeus säännöstä: leimatessaan käännöksen kääntäjä vakuuttaa henkilökohtaisesti omalla nimellään, että käännös vastaa sisällöltään alkuperäistä asiakirjaa. Auktorisoidun kääntäjän käännöksen täytyy välittää tarkasti kaikki alkuperäisen asiakirjan informaatio – myös sen puutteet. Tarkkuuden vuoksi auktorisoitu kääntäjä saattaa tehdä käännökseen huomautuksia muun muassa kirjoitusvirheistä, tulkinnanvaraisista ilmauksista tai vaikka kahvitahroista, jotka vaikeuttavat tekstin lukemista.

Auktorisoidun kääntäjän vastuu on suuri: lain mukaan auktorisoidun kääntäjän tekemä käännös on nimittäin laillisesti pätevä, jollei sitä näytetä virheelliseksi. On ehdottoman tärkeää, että alkuperäisen asiakirjan sisältö välittyy käännöksessä täsmällisesti ja oikein. Pikkutarkkuus ja yksityiskohtien kärsivällinen tarkastaminen ovatkin tärkeä osa auktorisoidun kääntäjän työtä.

Auktorisoitu kääntäjä on viestinnän monitaituri

Kääntäjä on nimenomaan viestinnän osaaja. Ammattikääntäjä ei korvaa lähtötekstin sanoja yksitellen kohdekielen vastineilla, vaan pohtii koko tekstin käyttötarkoitusta, kohdeyleisöä ja tehtävää ja välittää viestin niin, että se toimii tehokkaasti kohdekulttuurissaan.

Auktorisoitu kääntäjä on asiantuntija, joka tuntee työkieltensä lisäksi sekä asiakirjan antomaan että käännöksen kohdemaan yhteiskunnan, hallintorakenteet ja kulttuurin. Hän tietää, miten pitää toimia, jotta suomalainen asiakirja on varmasti pätevä myös ulkomailla tai ulkomainen asiakirja Suomessa. Kielten lisäksi auktorisoitu kääntäjä tuntee myös kansainvälisen asiakirjaliikenteen kiemurat: hän tietää, milloin käännökseen on haettava maistraatista apostille-todistus, milloin testamentti on legalisoitava ulkoasiainministeriössä ja millaisia leimoja missäkin tarvitaan.

Auktorisoitu kääntäjä on erikoisalansa asiantuntija, joka on selviytynyt tiukasta karsinnasta: keskimäärin harvempi kuin joka viides kokelas läpäisee tutkinnon. Mikään laatusertifikaatti auktorisointi ei kuitenkaan ole, eikä auktorisoitu kääntäjä ilman muuta ole auktorisoimatonta pätevämpi tai parempi kääntäjä: pikemminkin kyseessä on yksi monista asiatekstinkääntämisen erikoisaloista.