11.1.2024

Castrén & Snellmanin yritysvastuupalvelut laajentuvat Anna Kuusniemi-Laineen ja Lia Heasmanin johdolla

Vastuullisuus on vuosia ollut yritysmaailman keskeinen puheenaihe, ja myös sen merkitys liiketoiminnalle on kasvanut. Tulevina vuosina vastuullisuus läpäisee niin yrityksen strategian, liiketoiminnan käytännöt kuin arvoketjutkin. Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän työtä haitallisten ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten vähentämiseksi.

”Yritysvastuu oikeudellistuu vauhdikkaasti, ja lisääntyvä sääntely tuo jatkuvasti uusia vaatimuksia yrityksille. Ei enää riitä, että vastuullisuus näkyy viestinnässä, vaan nyt vaaditaan strategiatasoisia konkreettisia toimia. Laajennammekin nyt yritysvastuupalveluamme, jotta voimme palvella asiakkaitamme entistä laajemmin ja paremmin”, palvelun vetäjä, osakas Anna Kuusniemi-Laine kertoo.

Uuden palvelun nimi on ESG ja yritysvastuu, ja se keskittyy erityisesti strategiseen vastuullisuusneuvonantoon, vastuullisuuteen liittyvään due diligence -työhön sekä yrityskauppoihin, pääomasijoittamiseen ja rahoitukseen sekä johdon vastuuseen liittyviin ESG-kysymyksiin. Palvelu kattaa markkinointiin, corporate governance- ja compliance-teemoihin liittyvät yritysvastuukysymykset, sopimusprojektit ja korruption torjuntaan liittyvät ohjeistukset. Autamme yrityksiä yritysvastuuliitännäisten yhteistyöjärjestelyjen kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa ja kestävien hankintojen hankkeissa. Yhdessä ympäristö- ja energiaoikeuden asiantuntijoiden kanssa tarjoamme laajat palvelut uusiutuvan energian hankkeisiin. Lisäksi työoikeuden ja tietosuojan asiantuntijamme auttavat meitä tuottamaan ratkaisuja työyhteisöjen yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuustyöhön.

”Esimerkiksi yritysvastuudirektiivin mukanaan tuoma huolellisuusvelvoite ja uudet kriteerit yritysten kestävyysraportoinnille haastavat yrityksiä toden teolla. ESG ja yritysvastuu -palvelu tukee asiakkaitamme yritysvastuusääntelyn noudattamisessa sekä huolellisuusvelvoitteen toimeenpanossa. Full service -palvelutarjoamamme ansiosta asiakkaamme saavat kaikki yritysvastuuseen liittyvät liikejuridiikan palvelut saman katon alta”, Anna jatkaa.

ESG-juridiikan konkari Lia Heasman kehittämään uutta palvelua

ESG ja yritysvastuu -palvelu saa uuden osaajan joukkoonsa tammikuun puolivälissä, kun Lia Heasman aloittaa Castrén & Snellmanilla counsel-juristina. Lialla on yli kymmenen vuoden kokemus liiketoimintalähtöisestä ESG-työstä sekä ihmisoikeuksien ja toimitusketjujen kehittämisestä. Viimeisimmäksi hän on työskennellyt kansainvälisen yrityksen palveluksessa ESG Transaction Services -palvelun johtajana.

”Tehtävässään Lia tulee keskittymään erityisesti ESG ja yritysvastuu -palvelun kehittämiseen. Hän työskentelee laajasti asiakastoimeksiannoissamme ja onkin asiakkaillemme luonteva kumppani muun muassa yrityskauppoihin, pääomasijoittamiseen ja rahoitukseen liittyvissä ESG-kysymyksissä sekä yritysvastuuseen liittyvässä due diligence -työssä”, Anna kertoo.

Vastuullisuuteen liittyvän due diligence -työn painoarvo kasvaa

”Aiemmin yritysvastuu nähtiin lähinnä mainekysymyksenä, mutta nykyään se on ainakin jollain tavalla välttämätön osa yritysten toimintaa. EU-tasoinen sääntely on tiukentunut viime vuosina, ja sen asettama minimitaso on tällä hetkellä todella korkea. Jo siihen pääseminen vaatii yrityksiltä järjestelmällistä työtä – puhumattakaan siitä, että vastuullisuus nostetaan strategiselle tasolle yli minimin”, Lia Heasman sanoo.

Tuore yritysvastuudirektiivi velvoittaa yritykset kantamaan vastuunsa myös arvoketjuista. Lisäksi raportointidirektiivin mukainen kestävyysraportti tekee näkyväksi sen, millaisin toimin ja tuloksin yritykset huolehtivat toimintansa haitallisista ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista. Vastuullisuustyön kunnianhimoa lisätään nyt monelta suunnalta, mikä vaatii yritysten johdolta paljon työtä ja kykyä uudistua.

”Vastuullisuuteen liittyvän due diligence -työn painoarvo kasvaa tulevina vuosina myös Euroopassa. Se, miten yritys suunnittelee ESG-työtään ja minimoi haitallisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, voi vaikuttaa suoraan yrityksen arvoon. Lisäksi sijoittajat ja rahoittajat ovat koko ajan tarkempia siitä, millaisten kumppaneiden kanssa toimivat. Tulevina vuosina vastuullisuuteen liittyvän DD-selvityksen tekeminen on yhtä välttämätöntä kuin esimerkiksi talouteen ja verotukseen liittyvät selvitykset”, Lia tiivistää.

Tulevina vuosina vastuullisuus läpäisee kaikki yrityksen toiminnot

Sääntelyn määrä kasvaa, ja avoin ja järjestelmällinen ESG-työ kasvattaa yrityksen arvoa. Millaisena asiantuntijamme näkevät yritysvastuun tulevaisuuden?

”Aiemmin vastuullisuus oli hyvien aikojen ja nousukauden juttu, mutta nyt se katsotaan niin olennaiseksi osaksi liiketoimintaa, että sitä edistetään myös hiljaisemmilla tilikausilla. Yritysten kannattaa seurata sääntelyn kehitystä, sillä se ei pysähdy taantumassakaan”, Lia kuvailee.

Asiantuntijoidemme mukaan vastuullisuus tulee digitalisaation lailla läpäisemään yrityksen kaikki toiminnot. Yhä useamman yritysjohtajan, omistajan ja asiantuntijan tulee tietää, miten vastuullisuus näkyy omassa työssä ja millainen asema itsellä on vastuullisuustavoitteiden edistämisessä. Yhdessä kehittyvän vastuullisuussääntelyn kanssa tämä nostaa eurooppalaiset yritykset uudelle tasolle vastuullisessa liiketoiminnassa.

”On keskeistä, että yritysjohtajat ja omistajat ovat syvällisesti perehtyneitä siihen, mitä vastuullisuus kaikkine ulottuvuuksineen ja esimerkiksi huolellisuusvelvoite tarkoittaa yritykselle. On katsottava rehellisesti kipukohtia ja korjattava niitä. Harva voi olla vastuullisuustyössään täydellinen, mutta kunnianhimon tason on nyt syytä olla korkeampi kuin koskaan aiemmin”, Anna ja Lia summaavat.