Modernin omistajan kannattaa käyttää valtaansa ja käydä aktiivista dialogia hallituksen kanssa, hyvää hallinnointitapaa kunnioittaen. Rohkeus haastaa johtoa ja hallitusta vie yritystä eteenpäin ja auttaa hallitusta johtamaan yritystä omistajan tahdon mukaisesti. Omistamisen asiantuntijat ja hallitusammattilaiset Kim VäisänenReima RytsöläSamuli KnüpferHeikki HerlinJohanna Lamminen ja Merja Kivelä keskustelivat modernista omistajuudesta Castrén & Snellmanin lokakuussa järjestämässä C&S Leaders’ Lounge -tilaisuudessa.

Tehdäkseen työnsä hyvin omistajan on oltava aktiivinen ja kunnianhimoinen. Omistajuus vaatii myös kykyä visioida yrityksen tulevaisuutta ja asettaa tavoitteet sen mukaisesti.

“Niin kauan kuin hyväksymme keskinkertaisen kannattavuustason, arvostuskertoimet ovat luonnollisesti alempia ja joudumme puolustuskannalle. Jos yritykset eivät ole kunnossa, ne ovat halpoja ja siten helppoja ostokohteita. Ambitiotaso pitää olla kasvussa korkealla”, sanoo Solidiumin tuore toimitusjohtaja Reima Rytsölä. 

Mitä yhtenäisempi näkemys omistajilla on yrityksen suunnasta ja tavoitteesta, sitä todennäköisemmin ambitiotaso toteutuu. Omistajien yhteisen tahtotilan konsolidointi on siis tärkeää, mutta ei aina ongelmatonta. Startup-sijoittaja ja hallitusammattilainen Kim Väisänen pitää tiivistä Owner’s Agenda -paperia hyvänä tapana kiteyttää omistajien yhteinen tavoite yrityksen suunnasta. Owner’s Agendassa yrityksen omistajat määrittävät yhteisen näkemyksen toiveistaan, tavoitteistaan ja mittareistaan sovitulle ajanjaksolle. Tätä allekirjoitettua dokumenttia omistajat voivat iteroida vuosittain.

Omistajien resilienssi joutuu nyt koetukselle

Tämän hetken suuret ilmiöt – ilmastokriisi ja geopoliittinen tilanne ja siitä johtuvat deglobalisaatio, inflaatio, energiantuotannon haasteet ja ulkomailta tulevien pääomavirtojen heikentyminen – haastavat omistajia.

“Kaikki tapahtuu nopeasti. Omistajilla tulee olla selkeä visio tulevaisuudesta, jotta yritys pystyy mukautumaan”, toteaa Castrén & Snellmanin osakas, Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely -palvelun vetäjä Merja Kivelä.

Haastavassa tilanteessa piilee myös mahdollisuus vahvistaa yrityksen ydintä. Kim Väisänen näkeekin, että yrityskentässä palataan nyt perusasioiden äärelle.

“Rakastan sitä, että tällä hetkellä, kun rahoituskierrosten varaan ei voi laskea, moni kasvuyrittäjä joutuu palaamaan sijoittaja–pankkiirin roolista takaisin yrittäjäksi. Yrittäminen on tullut takaisin muotiin. Pienemmillä resursseilla pyritään tekemään parempaa duunia. Ajattelet ja toimit älykkäämmin, se on hienoa”, Väisänen sanoo.

Raportoinnin määrä ei saa korvata laatua

Vastuullisuus on olennainen keskustelunaihe hallituksissa, joskin vastuullisuuden käsite itsessään on vielä laaja ja epäselvä. Yrityksillä onkin vastuullisuuden mittaroinnissa, raportoinnissa ja läpinäkyvyydessä vielä tehtävää.

“Olemme muutosvaiheessa, ja on paljon erilaisia toimintatapoja. Siitä huolimatta tavoitteet pitää kytkeä johdon mittaristoon ja tuloksiin”, toteaa Merja Kivelä.

“Raportoinnin määrä ei kuitenkaan saa korvata laatua”, kiteyttää Johanna Lamminen, joka toimii muun muassa Cargotecin ja Sammon hallitusten jäsenenä.

Lopulta vastuullisuustyön arvo mitataan tiukoissa tilanteissa. Esimerkiksi taloudellisesti vaikeat ajat haastavat omistajat pohtimaan tekemiään päätöksiä.

”Yrityksen arvot ovat ainoastaan mielipiteitä, elleivät ne maksa mitään”, Väisänen tiivistää.  

Yritysten kannattaa muuttaa maailmaa omista lähtökohdistaan

Viime keväänä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun omistajuuden professorina aloittanut Samuli Knüpfer muistuttaa, että yrityksen tulee maksimoida omistajiensa hyvinvointia, ei vain varallisuutta. Koska osakkeenomistajat välittävät muustakin kuin rahasta, yrityksillä on velvollisuus ottaa sidosryhmänsä huomioon.

Hän myös korostaa, että henkilöstön, merkittävien sidosryhmien ja mahdollisten uusien omistajien odotusten huomioiminen on yritykselle hyvää liiketoimintaa.

“Hyvin tehtynä vastuullisuuspanostukset maksavat itsensä takaisin, vaikka siinä voisi kestää kauan”, Knüpfer sanoo antaen omistajille ohjeen: 

“Tee ne asiat, joissa sinun yritykselläsi on suhteellinen etu eli paras asema luoda arvoa olennaisille sidosryhmille. Joskus panostus kannattaa jättää jonkun toisen tehtäväksi.”

Knüpfer sanoo, ettei ole realistista olettaa, että yritykset ratkaisevat kaikki maailman ongelmat.

“Yritykset voivat olla mukana pelastamassa maailmaa, mutta eivät kaikkialla kaiken aikaa. Yritysten tulee miettiä, miten ne käyttävät parhaalla mahdollisella tavalla rajallisia resurssejaan.”

Mikä on C&S Leaders’ Lounge?

C&S Leaders’ Lounge on omistajuuden kehittämiseen keskittyvä päättäjätilaisuus. Vuoden 2022 C&S Leaders’ Loungen teemana oli Modern Stakeholder Management, uudenlainen sidosryhmäajattelu, jonka johtavana teemana on vastuullisuus.