12.11.2021

Ulkomailla perustetun yhtiön verovelvollisuus muuttuu, jos päätökset tehdään Suomessa

Vuoden 2021 alusta alkaen yhtiö, jonka tosiasiallinen johtopaikka on Suomessa, on ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen maailmanlaajuisista tuloistaan, riippumatta siitä, mihin valtioon yhtiö on perustettu. Tätä ennen ulkomaiset yhteisöt on katsottu Suomessa aina rajoitetusti verovelvollisiksi.

Suomi ei ole tässä sääntelyssä poikkeus, sillä muun muassa Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa vastaavaa sääntelyä on jo voimassa. Mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan Suomea sitovien verosopimusten mukaan.

Tosiasiallisen johtopaikan määritelmä on laaja: se sijaitsee paikassa, jossa yhteisön hallitus tai muu päätöksentekoelin tekee yhteisön tärkeimmät ylintä päivittäistä johtamista koskevat päätökset. Arvioinnissa otetaan kuitenkin huomioon myös muut organisaatioon ja liiketoimintaan liittyvät olosuhteet.

Miten tosiasiallinen johtopaikka määräytyy?

Jos hallituksen kokoukset järjestetään etäyhteydellä, johtopaikkaa arvioidaan sen mukaan, mistä kokoukseen liitytään. Jos siis ulkomailla rekisteröidyn yhtiön hallitus osallistuu kokoukseen Suomessa, päätöksenteko tapahtuu Suomessa. Jos kokoukseen osallistutaan useasta eri paikasta, tosiasiallista johtopaikkaa arvioidaan yhtiön pääkonttorin tai muun toimeenpanevan johdon sijainnin mukaan.

Toisaalta tosiasialliselta johtopaikalta edellytetään riittävää pysyvyyttä. Siten esimerkiksi pandemian vuoksi tehdyt tilapäiset järjestelyt ja videon välityksellä hoidetut kokoukset eivät muodosta Suomeen tosiasiallista johtopaikkaa. Tämä kuitenkin edellyttää, että hyväksikin havaittu toimintamalli jää väliaikaiseksi.

Ulkomailla sijaitsevien konserniyhtiöiden osalta on hyvä erottaa toisistaan konsernin ylin strateginen johtaminen ja ulkomaisen konserniyhtiön päivittäisen toiminnan johtaminen. Esimerkiksi konsernin holding-yhtiön tosiasiallinen johtopaikka voi olla suomalaisessa emoyhtiössä.

Verohallinnon ohjeista huolimatta arviointi on aina tapauskohtaista

Verohallinto on päivittänyt ohjeistustaan uuden sääntelyn myötä. Ohjeissa on annettu esimerkkejä tietyistä soveltamistilanteista, mutta arviointi tulee aina tehdä tapauskohtaisesti. Mahdollisen riskin kartoittamiseksi yrityksen toimintaa on hyvä käydä läpi uuden sääntelyn näkökulmasta. Avustamme mielellämme tilanteenne kartoittamisessa.