4.7.2024

BHP Yhteistyösopimus Kingsrose Mining Limitedin kanssa

Toimimme BHP:n suomalaisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa BHP teki malminetsintää koskevan yhteistyösopimuksen Kingsrose Mining Limitedin kanssa. Sopimuksen myötä BHP rahoittaa täysin omistamansa tytäryhtiön kautta mineraalien etsintää kohdealueilla Suomessa.

BHP ja Kingsrose allekirjoittivat 22.5.2024 julkistetun järjestelyn yhteydessä kaksi malminetsintää koskevaa yhteistyösopimusta nikkeli- ja kuparimalmien etsinnästä tietyillä alueilla Suomessa ja Norjassa. Suomea koskeva yhteistyösopimus käsittää Kingsrosen neljä varausilmoitusta Kotalahden nikkelivyöhykkeellä, joka on Keski-Suomessa sijaitseva 400 kilometriä pitkä geologinen muodostuma. Alueella ovat aiemmin toimineet Hituran, Kotalahden ja Enonkosken nikkelikaivokset.

Sopimusjärjestelyjen taustalla on Kingsrosen osallistuminen BHP:n maailmanlaajuiseen Xplor-ohjelmaan, jonka kohteena ovat innovatiiviset varhaisen vaiheen mineraalietsintää harjoittavat yhtiöt. Ohjelman tavoitteena on löytää energiasiirtymään vaadittavia kriittisiä resursseja.

BHP on markkina-arvolla mitattuna maailman suurin kaivosyhtiö. Yhtiö tuottaa rautamalmia, metallurgista kivihiiltä, kuparia ja nikkeliä, ja se on laajentamassa tuotantoaan myös potaskaan.