21.8.2020

Työturvallisuus korona-aikana – mitä jokaisen työnantajan on hyvä tietää?

Maailmalla on vahvistettu jo yli 20 miljoonaa koronatartuntaa. Suomessa keskustellaan, onko toinen aalto tulossa vai onko se itse asiassa jo täällä. Todennäköistä kuitenkin on, ettei yhteiskuntaa suljeta yhtä kokonaisvaltaisesti kuin viime keväänä. 

Koronavirus on herättänyt asiakkaidemme parissa useita kysymyksiä. Käyn seuraavaksi läpi tyypillisimpiä kysymyksiä työturvallisuuden näkökulmasta.

Voiko työntekijä kieltäytyä palaamasta töihin, jos koronavirus pelottaa tai hän kuuluu riskiryhmään?

Työntekijän pelko sairastua koronavirukseen ei lähtökohtaisesti ole syy jäädä pois töistä. Työturvallisuuslaki antaa työntekijälle oikeuden pidättäytyä työstä silloin, jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle.

Säännöksen soveltamiskynnys on kuitenkin melko korkea.  Pidättäytymisoikeus on mahdollinen vain poikkeustapauksissa, joissa vaara on todellinen ja vakava. Pelkästään koronaviruksen vakavan muodon riskiä lisäävä perussairaus ei automaattisesti oikeuta pidättäytymään työstä.

Lisäksi pidättäytymisoikeutta työstä ei ole, jos vaara on vältettävissä työturvallisuutta parantamalla. Työnantajan työturvallisuustoimet ovatkin aina ensisijainen keino tilanteen ratkaisemiseksi.

Mitä työnantajan työturvallisuuskeinot ovat?  

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Lähtökohtana on, että työnantaja tunnistaa riskit ja vaaratekijät työympäristössä ja pyrkii poistamaan tai, jos se ei ole mahdollista, minimoimaan ne. Riskinarvioinnin pohjalta työnantaja suunnittelee, miten koronaviruksen riskejä hallitaan työympäristössä.

Konkreettiset keinot vaihtelevat työolosuhteiden mukaan. Toimenpiteitä suunniteltaessa työnantajan pitää huomioida myös työntekijän henkilökohtaiset seikat, kuten riskiryhmään kuuluminen. Myös toimenpiteiden velvoittavuus tulee harkita tarkkaan: työnantajan on päätettävä, ovatko toimenpiteet työpaikalla suositusluonteisia vai työnantajan direktio-oikeutensa nojalla antamia velvoittavia määräyksiä.

Konkreettiset toimenpiteet voivat tarkoittaa esimerkiksi

Esimerkiksi riskinarvioinnin perusteella voi olla tarpeen, että vaarojen minimoiseksi työpaikalle asetetaan velvollisuus käyttää maskia.  Tällöin on työnantajan velvollisuus antaa ohjeistus maskien käytöstä työntekijöille, hankkia maskit työpaikalle ja vastata maskeihin liittyvistä kustannuksista.

Mitkä ovat työntekijöiden velvollisuudet?

Työntekijöillä on velvollisuus noudattaa työnantajan ohjeita ja vaikuttaa muutoinkin omalta osaltaan turvalliseen työympäristöön. Aina on mahdollista, että joukosta löytyy yksittäisiä työntekijöitä, jotka suhtautuvat ohjeisiin kielteisesti. Siksi työnantajan on hyvä tehostaa työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä käytettävissä olevilla työoikeudellisilla keinoilla.

Työnantajan työturvallisuusvelvoitteet kiteytettynä

Oikeudenkäynneissä arvioidaan usein, onko työnantaja täyttänyt sille kuuluvat työturvallisuusvelvoitteet.

Tiivistetysti työnantajan työsuojelutoimenpiteet koronaviruksen osalta ovat seuraavat:

Työnantajan on otettava koronavirus huomioon osana yhtiön työturvallisuusprosesseja. Nyt voisi olla hyvä hetki tarkastella yrityksen työturvallisuusprosesseja ja niiden ajantasaisuutta laajemminkin.

Eveliina Tammela
Lisa Litvin