Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Asianajaja turvaa oikeusvaltion. Teemme tätä työtä paitsi toimeksiannoissa myös osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jakamalla osaamistamme sidosryhmillemme ja tekemällä pro bono -työtä.

Oikeusvaltiota edistämässä

Osallistumme lainvalmistelutyöhön esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton lausuntoja laativissa oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä. Tuomme näin lainsäädännön palvelukseen monipuolisen kokemuksemme käytännön liike-elämästä. Juristimme palvelevat myös Asianajajaliiton maksuttomassa asianajajapäivystyksessä.

Vuonna 2019 liitto nimesi neljä osakastamme Suomen sadan oikeusvaikuttajan listalle. Eija Warma-Lehtinen sai tunnustuksen työstään oikeuspoliittisena vaikuttajana, ja Anna Kuusniemi-Laine, Tuomas Lehtinen ja Pauliina Tenhunen mainittiin oikeusvaikuttajina kategoriassa uudistajat.

Tulevia sukupolvia kasvattamassa

Olemme mukana kasvattamassa uuden sukupolven asianajajia oppilaitosyhteistyössämme. Asiantuntijamme käyvät säännöllisesti luennoimassa yliopistoissa, ja isännöimme esimerkiksi opiskelijoiden oikeustapauskilpailuja toimitiloissamme. Teemme tiivistä yhteistyötä myös assistentteja kouluttavien ammattikorkeakoulujen kanssa.

Yhteiskunnallista keskustelua ja kohtaamisia

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteispeli on vastuullisuustyössä ensiarvoisen tärkeää. Edistämme hedelmällistä vuoropuhelua tuomalla eri toimijat saman pöydän ääreen koulutuksissamme ja muissa tapahtumissamme.

Viritämme julkista keskustelua vastuullisuudesta myös puheenvuoroissamme mediassa ja toimistomme ulkopuolisissa tilaisuuksissa.

Meille tärkeitä vaikutuskanavia ovat myös jäsenyytemme monenlaisissa vastuullisuuden alan yhdistyksissä ja järjestöissä. Kuulumme esimerkiksi yritysvastuuverkosto FIBSiin, Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistykseen Finsifiin, yrityslähtöisiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen kehittävään Climate Leadership Coalitioniin (CLC), oikeudellisten johtajien yhteisö Global Alliance of Impact Lawyersiin (GAIL) sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävään Net Zero Lawyers Allianceen (NZLA).

Pro bono

Pro bono -työmme tukee ihmisoikeuksien edistämistä ja yhdenvertaista ja osallistavaa yhteiskuntaa. Tämän periaatteen taustalla on yksi UN Global Compact -yritysvastuuverkoston ohjaavista periaatteista: ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen.

Jatkossa teemme pro bono -työtä pakolaisten ja maahanmuuttajien, heikossa asemassa olevien lapsien, nuorten, naisten, seksuaalivähemmistöjen edustajien, vammaisten ja muuta syrjintää kohtaavat vähemmistöjen hyväksi.

Kumppanimme ovat:

    • Suomen Olympiakomitea, juridinen neuvonta ja tuki.
    • Suomen Pakolaisneuvonta ry, juridinen neuvonta ja tuki.
    • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri, juridinen neuvonta ja tuki.
    • Punaisen Ristin Nuorten turvatalo, juridinen neuvonta ja tuki