Pro bono

Pro bono

Pro bono -työmme tukee ihmisoikeuksien edistämistä ja yhdenvertaista ja osallistavaa yhteiskuntaa. Tämän periaatteen taustalla on yksi UN Global Compact -yritysvastuuverkoston ohjaavista periaatteista: ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen.

Teemme pro bono -työtä pakolaisten ja maahanmuuttajien, heikossa asemassa olevien lasten, nuorten, naisten, seksuaalivähemmistöjen edustajien, vammaisten ja muuta syrjintää kohtaavien vähemmistöjen hyväksi.

Teemme tätä työtä kolmella eri rintamalla:

    • Annamme juridista tukea pro bono -kumppaneille, jotka tekevät työtä syrjintää kohtaavien vähemmistöjen hyväksi.
    • Vakituinen henkilöstömme voi tehdä vapaaehtoistyötä päivän verran vuodessa.
    • Osallistumme yksittäisiin pro bono -toimeksiantoihin, jotka valitsee johtoryhmä.

Huomaathan, että Castrén & Snellman on erikoistunut yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen liikejuridisiin kysymyksiin, joten valitettavasti emme voi tarjota maksutonta neuvontaa yksityishenkilöille.

Pro bono -kumppanimme

Pakolaisneuvonta

Pakolaisneuvonta on kansalaisjärjestö ja ulkomaalaisoikeuteen erikoistunut lakitoimisto, joka antaa oikeudellista apua turvapaikanhakijoille ja pakolaisille esimerkiksi turvapaikka- ja muissa oleskelulupa-asioissa. Järjestö on yksi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kolmesta kumppanista Suomessa.

Yhdessä edistämme ihmisoikeuksien toteutumista ja pakolaisten asemaa Suomessa. Yhteistyön ansiosta Pakolaisneuvonta teki vuonna 2021 YK:n lasten oikeuksien komiteaan enemmän valituksia perheenyhdistämistä koskevista asioista kuin mihin järjestöllä muutoin olisi ollut resursseja.

Suomen Olympiakomitea

Olemme toimineet Suomen Olympiakomitean juridisena neuvonantajana vuodesta 2013 lähtien. Yhteistyömme luo edellytykset Olympiakomitean laadukkaalle työlle suomalaisen urheilun edistämiseksi. Olympialaisten aikaan tuemme urheilijoita ja lajiliittoja esimerkiksi sponsorointia koskevien sääntöjen tulkinnassa. Muulloin neuvomme Olympiakomiteaa urheiluun liittyvissä juridisissa asioissa sekä lasten ja nuorten liikunnallisen elämän tukemisessa. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri tekee töitä, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus hyvään lapsuuteen tarjoamalla lapsiperheille arjen tukea: vapaaehtoiset tukihenkilöt auttavat vuosittain yli 700:aa perhettä, perhetalot tukevat vanhemmuutta sekä erikieliset perhekahvilat ja vanhempainryhmät tukevat erityisesti maahan muuttaneiden vanhempien kotoutumista ja vanhemmuutta.

Koronapandemia on heikentänyt merkittävästi lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa. Apumme mahdollistaa sen, että järjestö voi käyttää voimavaransa lapsiperheiden auttamiseen. Yhteistyötä olemme tehneet vuodesta 2019.

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot tarjoavat apua arjen sujumiseen, perheen ristiriitoihin ja itsenäistymiseen nuorille ja heidän läheisilleen. Turvatalot ovat auki suurissa kaupungeissa vuorokauden ympäri. Valtakunnallisesti turvatalot tarjoavat erilaisia digitaalisia palveluita. Korona-aikana luotettavien ja saavutettavien tukitoimintojen merkitys on kasvanut ja kehitystyö on painottunut nuorille tarjottuihin palveluihin, kuten Sekasin-chattiin. Asiantuntijamme ovat avustaneet järjestöä saavutettavuus- ja tietoturvallisuuskysymyksissä ja osallistuneet työpajoihin chatin kehittämiseksi.