12.6.2019

Suomen idea

Kun suomalainen yhteiskunta ja politiikka hakevat uutta suuntaansa, en malta olla pohtimatta, mikä on jatkossa Suomen idea. Miten jatkuu menestystarina itsenäisestä Suomesta, josta on kehittynyt yksi maailman toimivimmista yhteiskunnista? Kun ilmastonmuutos, kauppasota, isolationismi ja mielipideilmaston jopa vihamielinen polarisoituminen luovat eteemme varjoja, on helppoa vaipua pessimismiin.

Uusi hallitusohjelma linjaa, että maailman murroksessa politiikan on tarjottava ihmisille turvaa ja toivoa paremmasta huomisesta. Politiikka ja julkinen sektori ovat tärkeä, mutta eivät ainoa keino rakentaa hyvää maailmaa. Uskon itsepintaisesti yksilöiden, yhteisöjen ja yritysten kykyyn kohdata ja ratkaista ongelmia. Ratkaisu on kaikissa meissä – myös kuluttajina. Valtiovallan on tarjottava tätä kehitystä tukeva dynaaminen ja oikeudenmukainen lainsäädännöllinen ympäristö.

Suomalainen yrityskenttä on ilahduttavasti tarttunut haasteisiin – oli sitten kyse biopolttoaineista, rahtilaivojen hybridimoottoreista tai vihreistä bondeista. Muutos ei ole lähtenyt sääntelyn pakottamana, vaan yritykset ja sijoittajat ovat itse nähneet, että uusiutuminen on välttämätöntä ja luo myös liiketoimintamahdollisuuksia.

Myös me olemme täsmentäneet omaa yhteiskunnallista panostamme. Yksi Castrén & Snellmanin pilareista on kestävä ja vastuullinen liiketoiminta, kuten huolenpito henkilöstöstämme ja ympäristöstämme. Toinen pilareistamme koskee toimintaamme yhteiskuntakansalaisena. Olemme asianajajayhteisön jäsenenä luomassa oikeusturvaa ja hyvää lainsäädäntöä ja teemme pro bono -työtä hyödyllisissä hankkeissa.

Kolmas pilarimme – jossa vaikutuksemme on suurin – koskee asiakkaitamme: autamme asiakkaitamme täyttämään omassa liiketoiminnassaan vastuullisuuden vaatimukset ja uusiutumaan kestävästi. Tähän panostamme entistä enemmän kaikessa neuvonnassamme.

Suomi ei yksin ratkaise globaaleja ongelmia, mutta voimme raivata tietä ja olla vastuullinen edelläkävijä. Asioista voi ja saa olla eri mieltä, mutta meidän on löydettävä yhteinen tie eteenpäin ja luotettava itseemme ja toisiimme. Tarvitsemme koulutusta, innovaatioita, riskinottoa, kansainvälisyyttä ja ennen kaikkea kovaa työtä Suomen menestystarinan jatkamiseksi. Ehkä siinä on Suomen idea.