29.6.2021

Pride muistuttaa meitä tarpeesta edistää sateenkaarivähemmistön asemaa

Asianajajaliitto on lähtenyt tänä vuonna näkyvästi tukemaan Pride-kampanjaa sekä ajamaan muutosta toimialan kulttuuriin. Pride-viikosta ja moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta puhuminen on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa ympäri vuoden.

Lait muuttuvat, työelämä seuraa perässä

Yhdenvertaisuus on lakisääteinen oikeus, mutta työelämän toimintatavat ja kulttuuri laahaavat edelleen perässä. Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) toteutti kaksi vuotta sitten kyselytutkimuksen sateenkaari-ihmisille. Tutkimuksen mukaan peräti 92 prosenttia suomalaisista sateenkaari-ihmisistä on työpaikalla jossain määrin kaapissa seksuaali- tai sukupuoli-identiteettinsä suhteen.

Työyhteisönä juristikunta ei ole poikkeus

Suomi ei ole siis yhdenvertaisuuden mallimaa. Vaikka meillä ei ole omaa toimialaamme koskevaa tutkimustietoa, uskallamme väittää, että juristiyhteisönä emme ole myöskään mikään mallioppilas. Huolestuneet kertovat, että suuri osa sateenkaarinuorista palaa takaisin kaappiin siirtyessään opintojen jälkeen työelämään myös meidän toimialallamme. On surullista, että tilanne on tämä vuonna 2021.

Toimialalta ei ole asiasta tutkittua tietoa, mutta olemme selvittäneet oman toimistomme tilannetta. Vuoden 2020 työtyytyväisyyskyselyssä 96 prosenttia henkilöstöstämme kertoi, että voi olla työpaikalla oma itsensä. Tämä on siis aika hyvä lähtökohta. Tilannekuva kuitenkin hieman muuttui, kun selvitimme sitä, miten työpaikan koetaan tukevan jonkin vähemmistöidentiteetin esiin tuomista.

Kevättalvella 2021 toteutetussa yhdenvertaisuuskyselyssä vastaajista 76 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että työyhteisömme ilmapiiri tukee sitä, että cassulaiset voivat halutessaan yhdenvertaisesti ilmaista kuulumistaan erilaisiin vähemmistöihin. Käänteisesti neljäsosa vastaajista koki, ettei tämä toteudu. Luku on merkittävä 260 hengen työyhteisössä, joka pitää vastuullisuutta, hyvää työilmapiiriä ja henkilöstön hyvinvointia tärkeänä. Kommenteista pystyi päättelemään, että vaikka varsinaista estettä vähemmistöidentiteetin esiin tuomiseen ei ehkä työpaikan puolelta havaittu, niin esimerkiksi alan heteronormatiivisuus ei kannusta tuomaan esiin valtavirrasta poikkeavaa identiteettiä.

Mikä siis avuksi? Olemme aloittaneet monimuotoisuushankkeen, keskustelemme yhteisönä ja kouluttaudumme, koska haluamme ymmärtää paremmin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä ja purkaa työyhteisömme heteronormatiivisuutta. Pyydämme tämän työn tueksi ulkopuolisia asiantuntijoita.

Teemme mielellämme yhteistyötä myös Asianajajaliiton ja muiden asianajotoimistojen kanssa tilanteen parantamiseksi. Tarvitaan myös rohkaisevia esimerkkejä ja kannustusta olla oma itsensä. Ja ensi vuonna kysymme taas henkilöstöltä samat kysymykset yhdenvertaisuuskyselyssä ja toivomme, että tuolloin vastaukset kertovat parantuneesta tilanteesta.

Kulttuurimme parantaminen on satsaus ihmisten hyvinvointiin ja liiketoimintaan

Jokainen päättää aina itse, paljonko yksityiselämäänsä avaa työpaikallaan. Suvaitsevassa ja avoimessa työnpaikassa työntekijät voivat kuitenkin halutessaan kertoa kuulumisiaan salaamatta kumppanin nimeä tai perhetapahtumia ja myös näyttää omalta itseltään.

Monet sateenkaarivähemmistöön kuuluvat urheilijat ja taiteilijat ovat kertoneet merkittävästä suoritusten parantumisesta tultuaan ulos kaapista. Henkilö on saanut koko potentiaalinsa käyttöön, kun energiaa ei kulu identiteetin salaamiseen. Aidon yhdenvertaisuuden toteutuminen on inhimillisesti tärkeää, minkä lisäksi tästä on myös välillisiä hyötyjä jopa liiketoiminnalle. Vaativalla toimialalla tarvitsemme riveihimme parhaat kyvyt ja rohkeat toimijat.