17.12.2021

Osaava omistaja johtaa muutosta

Toisin kuin moni ehkä ounasteli, vuosi 2021 oli jopa edeltäjäänsä vaiheikkaampi. Globaalissa politiikassa vastakkainasettelut ovat yhä kärjistyneet. Ever Given pysäytti Suezin kanavan liikenteen vajaaksi viikoksi, mikä kriisiytti logistiikkaketjut. Glasgow’n ilmastokokous antoi toivoa, mutta IPCC:n tuorein raportti muistutti muutoksen kiireellisyydestä. Pandemiatilanne on heilunut edestakaisin ja kasvattanut epävarmuutta.

On jopa yllättävää, kuinka kunnianhimoisesti yksityinen sektori on ryhtynyt ratkaisemaan ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia. Useat suomalaisyritykset sijoittuivat ilmastotyön tasoa seuraavan järjestön CDP:n luokitteluissa tänäkin vuonna hyvin. Yhtenä esimerkkinä voi mainita Nesteen, jonka innovaatiot muun muassa vedyn ja hiilidioksidin talteenotossa tarjoavat käytännön ratkaisuja maailman polttaviin ongelmiin. Samalla asialla oli BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink, joka omisti vuotuisen kirjeensä maailman toimitusjohtajille ilmastonmuutokselle.

Nämä ovat merkittäviä asioita, mutta silti vasta alku. Julistuksille pitää saada katetta. Muuttuva maailma ja etenkin kasvava ymmärrys yritysten sidosryhmistä sanelevat jatkossa yritysten toimintamahdollisuuksia. Eri sidosryhmien merkitys muuttuu jatkuvasti ja vaikuttaa yhä enemmän myös yritysten arvonmuodostukseen. Paraikaa 145 instituutiojäsenen muodostama sijoittajaryhmittymä Cure syyttää Exxonin hallitusta liian hitaista ilmastotoimista ja vaatii yrityksen johtoon muutoksia.

Vihreä siirtymä on kenties vasta aluillaan, mutta sen alkusoitto on lupaava. Siihen tarvitaan kaikkien panos ja vuoropuhelua yrityksen, sen sidosryhmien ja eri yritysten välille. Yritysten kannattaa jakaa kokemuksiaan, näkemystään ja parhaita käytäntöjään. On myös selvää, että markkinamekanismi on osoittanut voimansa muutoksen ajurina, kunhan sääntelyn raamit ovat paikallaan ja päästöjen hinnoittelu toimii oikein.

Aktiivinen ja osaava omistaja ymmärtää ja kunnioittaa yrityksen erilaisia sidosryhmiä. Menestyvän omistajastrategian ytimessä on jatkuva dialogi. Kuten jo tapahtuneista muutoksista huomaa, yritykset eivät toimi erillään yhteiskunnasta. Niillä on mahdollisuus olla mukana tekemässä valintoja, joilla koko yhteiskunta ja planeetta toimii ja voi paremmin. Samalla syntyy huikea mahdollisuus tehdä hyvää liiketoimintaa.

Uskallan toivoa, että vuosi 2022 tulee olemaan vähemmän vaiheikas kuin kulunut vuosi. En kuitenkaan löisi tästä vetoa.

Haluamme olla rakentamassa kanssanne kestäviä menestystarinoita ja sen vaatimaa vuoropuhelua myös ensi vuonna. Kiitos kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja yhteistyöstä kuluneena vuonna!