21.3.2018

Jalkapallon MM-kisat Venäjällä – hotellialan säännöstely kiristyy

Venäjällä tänä kesänä käytävät jalkapallon MM-kisat lähestyvät. Viranomaiset haluavat varmistaa kisavieraiden kuluttajansuojan ja turvallisuuden. Siksi ne ovat antaneet runsaasti uusia säännöksiä ja luoneet uusia hallintokäytäntöjä, jotka koskevat kisojen valmisteluun ja isännöintiin osallistuvia yrityksiä. Varsinkin hotelli- ja majoitusala on saanut osansa uusista säännöksistä ja käytännöistä.

Hotellien luokitustodistukset pakollisiksi

Kisajärjestelyjä varten on Venäjällä säädetty oma lakinsa, Venäjän federaation laki nro 108-FZ Venäjällä järjestettäviin vuoden 2018 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuihin ja vuoden 2017 maanosaliittojen cupiin valmistautumisesta ja niiden isännöimisestä sekä eräiden säädösten muuttamisesta. Lain mukaan hotellit voivat tarjota hotellipalveluita vain siinä tapauksessa, että niillä on luokitustodistus, joka kertoo niiden palveluiden tasosta.

Venäjän hallitus on päättänyt, että hotellit ja muut majoitusliikkeet luokitellaan kuuteen luokkaan: tähtiä voi olla yhdestä viiteen, ja lisäksi on ”nollan tähden” luokka. Luokitustodistukset ovat toistaiseksi pakollisia ainoastaan maailmanmestaruuskisoja isännöivissä kaupungeissa ja niiden lähialueilla.

Vuodesta 2019 lähtien vaatimus koskee kuitenkin kaikkia venäläishotelleja. Majoituspalveluiden tarjoaminen ilman luokitustodistusta on hallintorikkomus, mutta ennen vuotta 2020 siitä rangaistaan vain suuria hotelleja (vähintään 50 huonetta).

Lipunmyynti

Sama Venäjän federaation laki kieltää kaikenlaisen kaupankäynnin MM-kisalipuilla, ellei myyjällä ole sopimusta kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n tai sen valtuuttamien välittäjien kanssa. Kielto koskee muun muassa jälleenmyyntiä, jakelua, vaihtoa ja muuta vastaavaa toimintaa, eikä siihen vaikuta se, onko toiminta voitollista vai tappiollista. Kielto kattaa myös lippuihin oikeuttavat asiakirjat. Hotellin on otettava tämä huomioon, jos se tarjoaa majoituspaketteja, joihin sisältyy paikka MM-kisakatsomossa.

Enimmäishinnat hotellihuoneille

Venäjän hallitus on määrännyt hotelleille enimmäishinnat 10.2.2016 antamassaan asetuksessa nro 89. Hinnat ovat vuorokausikohtaiset ja voimassa MM-kisoja isännöivissä kaupungeissa tai niiden alueilla. Enimmäishinnat riippuvat hotellin luokituksesta. Niitä sovelletaan ainoastaan MM-kisojen aikana. Hinnat ovat korkeimmat Pietarissa: siellä yksi yö viiden tähden hotellin huoneistossa tai sviitissä voi maksaa jopa 700 000 ruplaa (noin 10 000 euroa), kun Volgogradissa vastaavanlainen huone saa maksaa enintään 45 000 ruplaa.

Kiristetyt turvallisuusmääräykset

Huhtikuussa 2017 hallitus antoi uusia määräyksiä, joilla varmistetaan, että hotelleilla on riittävät turvatoimet terrorismin varalta.  Kaikki Venäjän hotellit on nyt luokiteltava vaaran mahdollisuuden ja terroriuhan mukaan. Luokittelussa huomioidaan myös mahdollisten terroritekojen mittaluokka ja seuraukset. Uusien sääntöjen mukaisia turvallisuusluokkia on neljä, ja jokaiseen sovelletaan erilaisia vaatimuksia ja velvoitteita. Osa vaatimuksista on kuitenkin kaikille hotelleille yhteisiä. Niiden on muun muassa tehtävä turvallisuussuunnitelma ja asennettava videovalvonta- ja hätävalaistusjärjestelmät.

Lisäksi kaikkien hotellien on matalinta riskitasoa lukuun ottamatta laadittava niin sanottu turvallisuuspassi ja saatava sille Venäjän kansalliskaartin paikallistoimistojen ja federaation turvallisuuspalvelun hyväksyntä.

Tartuntatautien torjunta rokotuksin

Näiden valtakunnallisten määräysten lisäksi maailmanmestaruuskisoihin valmistaudutaan aluekohtaisilla terveydenhuoltoa ja tartuntatautien ehkäisyä koskevilla vaatimuksilla. Niistä päättävät pääasiassa alueviranomaiset. Tähän mennessä joillakin alueilla on annettu asetuksia MM-kisoihin saapuvien urheilijoiden ja kisavieraiden parissa työskentelevien henkilöiden rokotuksista: esimerkiksi Kaliningradin alueella hotellityöntekijöiden on otettava hepatiitti A -rokotus 1.5.2018 mennessä, elleivät he ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotusta jo aiemmin. Heidän on myös osoitettava, että heidät on rokotettu eräitä muita tauteja vastaan. Ravintoloiden ja pitopalveluiden työntekijöiden on lisäksi otettava shigelloosirokote.

Maahantulosäännöt, verotus ja tavaramerkkien käyttö valvovan silmän alla

Hotelleille on tässä blogikirjoituksessa mainittujen lisäksi asetettu muitakin lakisääteisiä vaatimuksia. Hotellinomistajat saattavat joutua tavanomaista tarkempaan viranomaisvalvontaan, kunnes MM-kisat ovat ohi. Paloturvallisuusviranomaiset ovat tilastojen mukaan jo lisänneet ja tihentäneet tarkastuskäyntejään selvästi.

Oma kysymyksensä ovat muun muassa kisavieraita koskevat maahantulosäännöt sekä se, miten hotellien ja FIFA:n ulkomaisten palveluntarjoajien – esimerkiksi majoituspalveluiden välittäjien – välistä rahaliikennettä verotetaan. Venäjän viranomaiset valvovat myös tarkasti FIFA World Cup 2018 -tavaramerkkien käyttöä. Merkit ovat aineetonta omaisuutta, jonka käyttöön FIFA:lla on yksinoikeus.

Venäjän MM-kisat ennustavat majoitusalalle vilkasta ja tuottoisaa kesää. Jotta odotukset täyttyisivät, hotellinomistajien on kuitenkin tärkeää vaihtaa kokemuksia siitä, miten ne voivat parhaiten varautua nopeasti muuttuvaan sääntelyyn.