29.3.2022

WithSecure – 77 miljoonan euron suunnattu osakeanti nopeutetussa tarjousmenettelyssä

 

Avustimme aiemmin F-Secure Oyj -nimellä toiminutta WithSecure Oyj:tä 23.3.2022 julkistetussa ja onnistuneessa nopeutetussa tarjousmenettelyssä, jossa yhtiön osakkeita tarjottiin valikoiduille institutionaalisille sijoittajille. Osakeannissa annettiin 15 800 000 uutta yhtiön osaketta. Osakeannin järjestäjänä toimi Carnegie Investment Bank AB:n Suomen sivukonttori.

Osakeanti herätti vahvaa kotimaisista ja kansainvälistä kysyntää yli 50 korkealaatuisen institutionaalisen sijoittajan keskuudessa. WithSecure keräsi osakeannilla noin 77 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön tarkoituksena on rahoittaa osakeannista saatavilla varoilla sen yritystietoturvaliiketoimintaan liittyvän kasvustrategian toteuttamista.