19.10.2018

Verkonhaltija – Sähköverkkolupa suljetulle sähköverkolle

Avustimme teollisuusalan asiakastamme suljetun jakeluverkon sähköverkkolupamenettelyssä. Suljettu jakeluverkko on sähköverkko, joka jakelee sähköä maantieteellisesti rajatulla teollisuus- tai elinkeinoalueella taikka yhteisiä palveluja tarjoavalla alueella. Suljettu jakeluverkko palvelee joko yhtenäisen kokonaisuuden muodostavia käyttäjiä tai pääasiallisesti verkon omistajaa tai haltijaa; siinä ei lähtökohtaisesti jaella sähköä kuluttajille. Tämä erottaa suljetun jakeluverkon tavallisesta jakeluverkosta. Suljettujen jakeluverkkojen sääntely eroaa tavallisia jakeluverkkoja koskevasta sääntelystä niiden toiminnan luonteen vuoksi.

Neuvoimme asiakastamme Energiaviraston lupahakemusvaiheessa ja sen jälkeen hallinto-oikeuden muutoksenhakumenettelyssä. Sähköverkkolupapäätöksestä tuli lainvoimainen, kun hallinto-oikeus pysytti Energiaviraston päätöksen ja hylkäsi kolmannen osapuolen päätöksestä tekemän valituksen. Hyvään lopputulokseen tarvittiin tiimimme perusteellista Suomen ja EU:n sähkömarkkinalainsäädännön asiantuntemusta.