7.6.2019

PVO-Vesivoima – Vesioikeudellisten velvoitteiden muuttaminen

Toimimme PVO-Vesivoima Oy:n neuvonantajana yhtiön vesioikeudellisten kalatalousvelvoitteiden muutosprosessissa. Prosessi on tullut vireille hakemuksella, jonka Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jätti Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, ja se koskee yhtiön Iijoessa sijaitsevien voimalaitosten velvoitteita.

Prosessi on merkittävä ennakkotapaus suomalaisessa vesioikeudessa. Jos ELY-keskuksen hakemus hyväksyttäisiin sellaisenaan, aiheuttaisi se yhtiölle merkittäviä lisäkustannuksia ja rajoittaisi laitosten käyttöä säätösähkön tuotantoon. Iijoki on yksi Suomen merkittävimmistä sähköntuotantoon valjastetuista joista. Suurten jokien vesivoima on Suomessa merkittävin säätövoiman tuotantomuoto. Vesivoima on myös kotimaista ja käytännössä päästötöntä. Hakemuksen hyväksyminen vaikuttaisi erittäin haitallisesti vesivoiman tuotantoedellytyksiin Iijoella ja siten myös suomalaisen sähköjärjestelmän toimintaan, huoltovarmuuteen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.