5.3.2021

Novana – Vanadiinin talteenottolaitoksen luvitus

Avustamme Novana Oy:tä Poriin suunnitellun vanadiinin talteenottolaitoksen luvituksessa. 

Novana ja erikoisterästä valmistava SSAB-konserni ovat sopineet, että Novana ryhtyy ottamaan talteen SSAB:n teräksen jalostusprosessin sivutuotteita ja jalostamaan niistä korkealuokkaista vanadiinimetallia. Metallin talteenottoa varten Novana on myös sopinut yhteistyöstä projektikehitysyhtiö Neometalsin kanssa. Neometals arvioi, että sen kehittämällä prosessilla vanadiinin talteenottotekniikka saadaan tuotantokustannuksilla mitattuna maailman edullisimpaan neljännekseen.

Metallien ympäristöystävällinen talteenotto teollisuuden sivutuotevirroista on Euroopalle erittäin tärkeä päämäärä. Novanan tavoitteena on valmistaa SSAB:n sivutuotteista hyvin korkean puhtausasteen vanadiinia, jota voidaan käyttää vanadiini-redox-akkuihin ja muuhun energian varastointiin. Näin vanadiinia ei tarvitse kaivaa ja jalostaa tavanomaisin menetelmin. Talteenottoprosessi toimii uusiutuvalla energialla.

Maailman vanadiinista 75 prosenttia tuotetaan Kiinassa ja Venäjällä. Novanan vanadiinin talteenottolaitoksen arvioidaan toiminnan käynnistyttyä avaavan merkittävän mahdollisuuden vastata Euroopan-markkinoiden vanadiinin kysyntään.