21.5.2019

OP Ryhmä – Access Capital Partnersin omistusten uudelleenjärjestely

Castrén & Snellman edusti OP Ryhmää Access Capital Partnersin omistusten uudelleenjärjestelyssä, jossa Alantrasta tuli yhtiön uusi strateginen osa-omistaja. Alantra on keskisuuriin yrityksiin erikoistunut kansainvälinen sijoituspalvelu- ja varainhoitoyhtiö.

Vuonna 1998 perustettu Access Capital Partners on riippumaton varainhoitoyhtiö, jonka suurimmat omistajat ovat yhtiön toimiva johto. Access Capital Partners toimii kuudessa Euroopan maassa, ja sen hallinnoimat pääomat ovat noin 8,8 miljardia euroa. Access tarjoaa sijoituksia pienten ja keskisuurten yritysten buyout-järjestelyihin, infrastruktuurijärjestelyihin ja yksityisiin lainoihin rahastojen rahastoilla, suorilla ja yhteissijoitusrahastoilla sekä asiakaskohtaisesti räätälöidyillä ratkaisuilla. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan sijoitusstrategiassaan ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan parhaita käytäntöjä. Vastuullinen sijoittaminen vähentää osittain sijoitusriskiä ja parantaa pitkän aikavälin tuottoja.

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä. OP Ryhmän perustehtävänä on luoda vahvan vakavaraisuutensa ja tehokkuutensa avulla kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostaa 156 jäsenosuuspankkia ja niiden keskusyhteisönä toimiva OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää, ja sillä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.

Alantra on kansainvälinen investointi- ja varainhoitoyhtiö, joka on erikoistunut keskisuurten yritysten segmenttiin. Yhtiöllä on toimintaa Euroopassa, Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Alantran varainhoitoyksiköllä on hallinnoitavia varoja pääomasijoituksissa, aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa, yksityisissä lainoissa, kiinteistöissä ja varainhoidossa yhteensä 4,4 miljardia euroa. Alantran sijoituspalveluyksikön palvelussa on yli 330 sijoitusalan ammattilaista, jotka tarjoavat riippumatonta neuvontaa yritysjärjestelyihin, velkajärjestelyihin, rahoituksen uudelleenjärjestelyyn, velkasalkun hallintaan ja pääomamarkkinajärjestelyihin. Alantra on julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtymä.