16.2.2018

Kansi ja Areena – Suomen suurin monitoimiareena sekä uusi asumisen, viihtymisen ja työpaikkojen kaupunginosa Tampereelle

Toimimme OP Ryhmän vakuutus- ja eläkeyhteisöjen sekä LähiTapiola-ryhmän neuvonantajana järjestelyssä, jossa mainitut sijoittajat sopivat SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa Tampereen keskustaan sijoittuvan Kansi ja Areena -hankkeen toteuttamisesta. Osana järjestelyä sijoittajaryhmä perusti Tampereen kaupungin kanssa yhteisyrityksen monitoimiareenan kehittämiseksi.

Kansi ja Areena -hanke muodostuu Tampereen keskustaan toteutettavasta monitoimiareenasta, joka on valmistuessaan Suomen suurin elämysareena. Monitoimiareenan yhteyteen rakennetaan hotelli ja kasino sekä pysäköintilaitos ja viisi asuin- ja toimistokäyttöön suunniteltua tornitaloa, joihin tulee kaikkiaan noin tuhat uutta asuntoa. Rakennuskokonaisuuden laajuus on yhteensä noin 120 000 m2. Hankkeeseen sisältyy lisäksi kuusi Näsijärven rantaan Ranta-Tampellan alueelle rakennettavaa asuinkerrostaloa. Rakennustyöt toteutetaan vaiheittain. Areena on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021. Koko rakennuskompleksin arvioidaan valmistuvan vuoteen 2024 mennessä.

Erityistä hankkeessa on se, että kokonaisuus rakennetaan Tampereen keskustassa kulkevan rautatien päälle toteutettavalle kansirakenteelle. Radan yli ulottuvalle kannelle nousee kokonaan uusi kaupunginosa – uusi asumisen, viihtymisen ja työpaikkojen keskus.

Kansi ja Areena -hankkeen toteutuksen kokonaisarvoksi arvioidaan 550 miljoonaa euroa. Hankkeelle on tarkoitus myöntää 18 miljoonaa euroa valtiontukea, jonka Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2017. Lisäksi Tampereen kaupunki osallistuu hankkeeseen enintään 60 miljoonan euron sijoituksella. Suurin osa kaupungin rahoituksesta käytetään monitoimiareenan kehittämiseen ja monitoimiareenan kannen rakentamiseen.

Sijoittajien neuvonantajana meillä oli keskeinen tehtävä tukea päämiehiämme sijoituspäätöksen muodostamisessa sekä hankkeen keskeisten sopimusten valmistelemisessa ja neuvottelemisessa. Osallistuimme tiiviisti muun muassa sijoittajien ja SRV:n yhteisyrityssopimuksen sekä sijoittajien, SRV:n ja Tampereen kaupungin välisen osakassopimuksen laatimiseen ja neuvottelemiseen. Lisäksi avustimme sijoittajia useiden keskeisten hankesopimusten laatimisessa ja neuvottelemisessa. Avustimme sijoittajia muun muassa kansirakennetta, rautatiealuetta ja kiinteistöjä koskevien käyttöoikeus- ja hankintasopimusten, Areenan operointi- ja yhteistyösopimusten, liikehuoneistojen vuokrasopimusten sekä Liikenneviraston kanssa neuvotellun, rautatien ympäristöön rakennettavan kannen käyttöä koskevan sopimuksen valmistelussa.

Avustimme sijoittajia myös Areenan rahoittajien Nordean, Tampereen Seudun Osuuspankin, Handelsbankenin ja LähiTapiolan kanssa käydyissä rahoitussopimusneuvotteluissa.

Kansi ja Areena -hanke on erinomainen esimerkki Castrén & Snellmanin monipuolisesta asiantuntemuksesta kiinteistökehityshankkeissa. Kokeneessa tiimissämme yhdistyvät niin kiinteistö- ja rakennuslainsäädännön, kiinteistötransaktioiden, rahoituksen kuin kilpailu- ja hankintaoikeuden osaaminen.