29.9.2021

EcoUp – Listautuminen First Northiin

Avustimme EcoUp Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta Alexander Corporate Finance Oy:tä EcoUpin listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin. EcoUp sai listautumisannista noin 15 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö saa listautumisannissa noin 4 500 uutta osakkeenomistajaa.

”Näemme lupaavia kasvumahdollisuuksia monella saralla, kuten eristelevyliiketoiminnassa ja erityisesti uudessa kiertotalousteknologiassa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Näiden kasvuhankkeiden rahoittamiseksi tarvitsimme laajemman sijoittajajoukon tuen. Toivotamme kaikki nykyiset ja uudet omistajat tervetulleiksi edistämään kiertotaloutta ja vähentämään kanssamme rakennusalan ympäristökuormitusta”, kertoo toimitusjohtaja Antti Ollikainen.

Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 29.9.2021.

EcoUp tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja, ylijäämävapaita, energiaa säästäviä ja kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään toiminnastaan ympäristöystävällisempää. Yhtiön pääliiketoiminta-alueet ovat rakennusalan kiertotaloustuotteet ja -palvelut sekä kiertotalousteknologiat. EcoUp on ensimmäinen Suomessa listattu rakennetun ympäristön puhdas kiertotalousyhtiö.