16.12.2019

Teknologian uusi vuosi – asiakirjojen automatisointi osaksi päivittäistä työtä

Castrén & Snellmanin automatisointityökalu Signe otettiin käyttöön toimiston sisällä neljä vuotta sitten nopeuttamaan asiakirjojen luonnostelua. Tämän vuoden tammikuussa Castrén & Snellman ryhtyi tarjoamaan asiakirjojen automatisointiosaamista myös asiakkailleen.

Signen avulla asiakkaat voivat luoda uusia asiakirjoja tehokkaasti automatisointien pohjalta, ja näin luonnosteluun käytettävä aika vähenee. Asiakkaan eniten tarvitsemat asiakirjat, kuten erilaiset sopimukset, ovat aina käyttäjien ulottuvilla.

Signen avulla pääsee kokeilemaan, miten automatisointia voi hyödyntää omassa työyhteisössä. Käytön voi aloittaa useimmin tarvituista asiakirjoista, kuten esimerkiksi salassapitosopimuksesta tai valtakirjasta. Sen jälkeen voi siirtyä laajempien kokonaisuuksien automatisointiin. Portaalimaisesti toimivan Signen kuukausihinta määräytyy automatisoitujen asiakirjojen yhteenlasketun sivumäärän mukaan. Asiakasyrityksen valmiit sopimuspohjat on mahdollista siirtää Signeen ja automatisoida nopeasti, jopa muutamassa päivässä.

Automatisointi vapauttaa aikaa haastaville ja luoville töille

Juridiikkaa tukevan teknologian hyödyntäminen nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakirjojen laadintaa kohtuullisin kustannuksin, kun rutiinitehtävät vähenevät. Siitä seuraa monenlaisia etuja, kuten työskentelyn tehostuminen, sopimusneuvotteluiden sujuvoituminen ja riskienhallinnan paraneminen. Teknologia vapauttaa lisäksi aikaa haastaville ja luoville töille. Se siis muuttaa työpäivät muuttavat mielekkäämmiksi.

Uutuutena varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjat

Castrén & Snellman tarjoaa uutena automatisoituna asiakirjana varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjan. Automatisoitu pöytäkirja tehostaa yhtiöiden hallinnollista työtä. Se helpottaa pöytäkirjan sisällön ja rakenteen hahmottamista, nopeuttaa osallistujien ja heidän osakemääriensä kirjaamista ja tarjoaa valmiita vaihtoehtoisia sanamuotoja osakeyhtiölain nojalla pakollisiin kohtiin.

Signen avulla esimerkiksi kymmenen yhtiön kokouspöytäkirjat valmistuvat nopeasti yhdellä lomakkeella. Pöytäkirjat ja muut asiakirjat ovat saatavissa suomeksi, englanniksi ja kaksikielisinä versioina.

Castrén & Snellmanin oikeusteknologiatiimi toteuttaa tehokkaat automatisoidut asiakirjat asiakkaidemme tukena. Tutustu Signe- automatisointipalveluumme ja ota yhteyttä Teresa Kauppilaan tai Paula Auraan.