17.4.2023

Suomen johtava veroasiantuntija Janne Juusela Castrén & Snellmanin osakkaaksi

Castrén & Snellman on kutsunut vero-oikeuden asiantuntijan OTT Janne Juuselan osakkaaksi 17.4.2023 alkaen. Nimityksellä toimisto vahvistaa asemaansa Suomen johtavana yritysten neuvonantajana niin kansalliseen kuin kansainväliseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

”Janne on markkinallamme arvostettu ja tunnettu verojuristi. Hänen pitkä ja monipuolinen kokemuksensa yritysten neuvonantajana ja yhteiskunnallisen verokeskustelun vaikuttajana tukee hienolla tavalla toimistomme matkaa vaativien asianajopalveluiden edelläkävijänä. Verokysymykset ovat yhä keskeisempiä asiakkaillemme ja muodostavat yhden toimistomme kasvualueista. Jannen liittyminen tiimiimme mahdollistaa entistä kokonaisvaltaisemman ja strategisemman neuvonannon asiakkaillemme”, Castrén & Snellmanin toimitusjohtaja Sakari Lukinmaa sanoo.

Janne Juusela on toiminut yli kahdenkymmenen vuoden ajan yritysten neuvonantajana yhteisöverotukseen, kansainväliseen verotukseen, yrityskauppoihin ja veroriitoihin liittyvissä kysymyksissä. Hän on puolustanut asiakkaita menestyksekkäästi useissa maamme haastavimmissa veroriidoissa, kuten takavuosien siirtohinnoitteluun liittyvissä erimielisyyksissä. Juusela on neuvonut pitkän uransa aikana laajasti erilaisia yhtiöitä eri toimialoilla. Hän kirjoittaa ja luennoi säännöllisesti verotukseen liittyvistä aiheista.

Ennen Castrén & Snellmanille siirtymistään Janne Juusela veti Borenius Asianajotoimisto Oy:n veropraktiikkaa. Aiemmin hän on työskennellyt lainvalmistelussa valtiovarainministeriössä ja toiminut juristina kansainvälisen tilintarkastusyhteisön palveluksessa.

Castrén & Snellmanin Vero ja strukturointi -palvelun vetäjä Mikko Alakare ja Janne Juusela ovat entisiä kollegoita: he ovat aiemmin työskennelleet yhdessä viidentoista vuoden ajan veroasioiden parissa.

”Janne on markkinamme ehdoton kärkitekijä. Hänen laaja kokemuksensa täydentää hienolla tavalla tiimimme osaamista ja mahdollistaa sen, että osaavalla tiimillämme on jatkossa entistäkin leveämmät hartiat hoitaa mitä tahansa asiakkaidemme veroasioita. Toivotan Jannen, kolmannen kokeneen osakkaan lämpimästi tervetulleeksi verotiimiimme. On hienoa päästä jälleen työskentelemään yhdessä”, Alakare sanoo.

Juusela on seurannut Castrén & Snellmanin kehitystä kiinnostuneena:

”Castrén & Snellmanin vahva kasvu ei ole jäänyt alalla huomaamatta. Toimisto on edelläkävijä useilla liikejuridiikan eri aloilla ja sillä on selkeät tavoitteet mennä eteenpäin. Tällainen ympäristö motivoi minua. Veropraktiikalla on mahdollisuuksia ottaa seuraava askel asiakkaiden strategisena kumppanina. Lähden motivoituneena mukaan toteuttamaan toimiston pitkän aikavälin strategiaa kasvun tiellä”, Janne Juusela sanoo.

Verotuskysymyksiin liittyvää laadukasta neuvontaa tarvitaan yrityksissä yhä kipeämmin. Juusela näkee verotusympäristön kehityksen yritysten näkökulmasta haastavana:

”Verolainsäädäntö lisääntyy ja monimutkaistuu. Verosääntelyä tuotetaan kiihtyvällä tahdilla niin OECD:ssä kuin EU:ssa, ja kansainvälistä sääntelyä implementoidaan kotimarkkinalle. Suomen julkisen talouden tasapainottaminen puolestaan lisää painetta kiristää verotusta, ja Verohallinto pyrkii keräämään veroja yrityksiltä mahdollisimman tehokkaasti. Tällainen toimintaympäristö aiheuttaa väistämättä tulkintaerimielisyyksiä ja lisää riitoja yritysten ja verottajan välillä tulevaisuudessa. Verovelvollisten etujen ajaminen on yhä tärkeämpää”, Juusela sanoo.

Janne Juusela on väitellyt oikeustieteen tohtoriksi vuonna 1998 Helsingin yliopistossa ja toiminut siellä vero-oikeuden dosenttina vuodesta 2002. Asianajajana hän on toiminut vuodesta 2007. Juusela on kirjoittanut useita kirjoja vero-oikeudesta. Hän on kirjoittajana muun muassa jatkuvatäydenteisessä yritysverotuksen perusteoksessa Yritysverotus I-II.

Lämpimät onnittelut ja tervetuloa toimistoomme, Janne!

Castren & Snellman

Castrén & Snellman on vaativien asianajopalveluiden edelläkävijä niin yritysjärjestelyissä, riidanratkaisussa kuin kaikilla muillakin liikejuridiikan aloilla. Olemme Pohjoismaissa kasvava kansainvälinen asianajotoimisto. Erottuvan reseptimme aineksia ovat mutkattomuus, aito yhteistyö ja perinteemme ylittää odotukset. Tuomme haastaviin tilanteisiin kansainvälisesti tunnustettua osaamista, kirkasta ajattelua ja ratkaisukeskeiset asiantuntijat.

Olemme kokonaisvaltainen strateginen kumppani. Tavoitteenamme on luoda edellytykset asiakkaidemme markkinaa muuttaville, kestäville menestystarinoille.