8.9.2021

Uratarinoita: Sami Lommi

Moni juristi päätyy jo opiskeluaikoina töihin asianajotoimistoon ja jää sille tielle.

Counsel Sami Lommilla on toisenlainen tausta. Ennen Castrén & Snellmanille tuloaan hän työskenteli noin 15 vuotta vakuutusyhtiössä erilaisissa juristin tehtävissä, kuten compliance officerina, hallinto- ja lakiasiainjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä.

Mikä sai sinut ostamaan palveluja juuri Castrén & Snellmanilta?

”Asiakkaana minua kiinnosti toimiston osaamispääoma ja vastuullinen maine. Nämä olivat pääsyitä siihen, että päädyin ostamaan palveluja Cassulta.”

”Vastuullisuustyö, laajasti tulkittuna, on nykyään erittäin tärkeää. Vaikka yhtiön osaamispääoma olisi kuinka hyvä, on haasteellista perustella palvelun ostamista yhtiöltä, joka ei teoissaan huomioi vastuullisuusnäkökohtia. Edelläkävijyys tässä asiassa kannattaa.”

Oikeustieteen tutkinto kahdesta maasta

Samista piti alun perin tulla hammaslääkäri.

”Kaaduin 10-vuotiaana polkupyörällä niin, että hampaat lensivät suusta. Sen takia ravasin koko nuoruuteni hammaslääkärissä ja se ammatti alkoi kiinnostaa minua.”

”Lukiossa kuitenkin huomasin, että pitkä matematiikka ei ole intohimoni ja että teksti tarttuu päähäni numeroita paremmin. Kiinnostuin myös yhteiskunnallisista asioista. Lukiossa olikin vapaaehtoinen lakitiedon kurssi. Siellä innostuin oikeustieteestä.”

Lukion jälkeen Sami lähti opiskelemaan oikeustiedettä Ruotsiin, koska hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän halusi avartaa maailmankatsomustaan. Valmistuttuaan Ruotsista Sami palasi Suomeen ja opiskeli oikeustieteen kandidaatiksi myös Helsingin yliopistossa.

Finanssi- ja vakuutussääntelyn asiantuntija

Sami aloitti Castrén & Snellmanilla vuonna 2019. Hän toi taloon vahvaa vakuutussääntelyn osaamista.

”Olen työskennellyt finanssisääntelyn ja erityisesti vakuutussääntelyn parissa suuren osan työurastani. Työnantajani on kuulunut niin suomalaiseen pankkikonserniin kuin ulkomaalaiseen vakuutuskonserniin. Kokemusta löytyykin paitsi finanssialaa koskevasta nimenomaisesta sääntelystä myös rahanpesusääntelystä, strategisesta suunnittelusta ja liiketoiminnan kehittämisestä.”

Castrén & Snellmanilla Sami on laaja-alaisesti neuvonut kotimaisia ja kansainvälisiä säänneltyjä osapuolia finanssialaan liittyvissä asioissa, kuten järjestelyissä, vakuutuskantojen luovutuksissa, toimiluvissa, hallintojärjestelmissä, pääomittamisessa sekä tuotteiden jakelussa ja markkinoinnissa. Hän on myös neuvonut rahanpesu- ja sanktiosääntelyyn liittyvissä asioissa, laatinut ja arvioinut asiaa koskevia ohjeistuksia sekä kouluttanut aiheesta niin talon sisäisesti kuin ulkoisestikin.

”Olen viihtynyt aivan sairaan hyvin. Työhyvinvointiin vaikuttaa paljon se, miten esihenkilö toimii, minkälainen tiimi on, minkälaisia toimeksiantoja saa tehdä ja kuinka paljon omaan työhön pystyy vaikuttamaan. Koen, että kaikki nämä asiat ovat hyvässä tasapainossa.”

Kohti vastuullisempaa asianajotoimintaa

Sami aloitti vuoden 2021 helmikuussa oman työnsä ohessa Castrén & Snellmanin compliance officerina. Tehtävässä hän avustaa johtoa ja kaikkia cassulaisia toimimaan vastuullisesti asianajotoimintaa koskevan sääntelyn mukaisesti.

Tehtävä ei ole asianajotoimistoissa pakollinen, mutta vastuullisena toimistona Castrén & Snellman haluaa hoitaa riskienhallintaa mahdollisimman hyvin.

”Compliance ja riskienhallinta ovat Castrén & Snellmanilla jo hyvällä tolalla. Koen ikään kuin astuvani Toto Wolffin rooliin erinomaiseen tiimiin. Pyrinkin osaltani jalostamaan toimintaa aiempia kokemuksiani hyödyntäen”, Sami kertoo.